Idea Bank ma aneks do umowy zbycia GetBack dot. możliwości zapłaty w transzach

ISBNews
15.06.2016 08:21
A A A


Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł w transzach, podał bank.

?Zgodnie z treścią aneksu, w przypadku wyboru przez kupującego metody płatności ceny w transzach, zapłata ceny może nastąpić w dwóch następujących transzach:

1) transza pierwsza w kwocie 515 000 000,00 zł (stanowiąca 103/165 ceny), płatna w dniu przeniesienia własności akcji określonym w umowie (dzień zamknięcia),

2) transza druga w kwocie 310 000 000,00 zł (stanowiąca 62/165 ceny) wraz z określonymi w umowie odsetkami, płatna w terminie do 18 miesięcy od dnia zamknięcia" ? czytamy w komunikacie.

W połowie marca br. Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji GetBack. Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł.

GetBack S.A. to spółka windykacyjna, powstała w lutym 2012 r. W lipcu 2014 r. firmę przejęła grupa Idea Bank. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

(ISBnews)