Ferrum liczy na utrzymanie rentowności i poprawę wyników

ISBNews
17.06.2016 07:59
A A A


Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Ferrum odzyskało rentowność na wszystkich poziomach i liczy na podtrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych okresach, poinformował ISBnews prezes Konrad Miterski. Spółka upatruje szansy na poprawę wyników w planach rozbudowy infrastruktury przesyłowej gazu.

"Patrząc na to, co przyniesie nam II kwartał i to, co już obserwujemy, perspektywa wyników i dalszego rozwoju spółki wygląda obiecująco. Odzyskana została rentowność na wszystkich poziomach i nic nie wskazuje, żeby do końca roku miało to się zmienić" - powiedział Miterski w rozmowie z ISBnews.

Wyjaśnił, że na wyniki I kwartału wpływ miało wstrzymanie produkcji w styczniu i lutym br. w związku z prowadzoną modernizacją linii produkcyjnej.

"Zakładamy, że II kwartale pozwoli nam w dużej części nadrobić stratę z I kwartału i utrzymać ten trend w kolejnych kwartałach" - wskazał prezes.

W II kwartale i w kolejnych okresach Ferrum spodziewa się odnotować istotny pozytywny wpływ realizacji umów na dostawę rur dla Gaz-Systemu na wyniki.

Spółka szacuje, że łączna wartość przetargów Gaz-Systemu do 2025 r. może wynieść 800 mln euro. W ramach projektów rozpisanych do 2017 r. zakłada się dostawę blisko 140 tys. ton rur.

Ferrum bierze udział w przetargach poza Polską. Spółka, wspólnie z Izostal SA, występuje w przetargu litewskiego operatora przesyłowego Amber Grid, który obejmuje dostawę blisko 25 tys. ton rur. Rozstrzygnięcie tego przetargu powinno nastąpić we wrześniu z realizacją od IV kw. br. Również we wrześniu powinny rozpocząć się kolejne trzy przetargi Gaz-Systemu na łączny wolumen 60 tyś ton.

"Ferrum jest jedynym producentem rur przesyłowych w Europie Środkowo-Wschodniej o parametrach technicznych, jakich wymaga Gaz-System. Najbliższym innym producentem jest niemiecki Salzgitter. Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Gaz-Systemu można postawić tezę, że Ferrum jest podmiotem o charakterze strategicznym z punktu widzenia budowy infrastruktury koniecznej do realizacji polityki dywersyfikacji dostaw gazu" - podkreślił Miterski.

Poziom zamówień istotnie przekracza zdolności produkcyjne Ferrum, dlatego spółka podtrzymuje plan powiększenia parku maszynowego w celu zwiększenia zdolności do 130 tys. ton rocznie wobec obecnych 48 tys. ton rocznie, wskazał także prezes.

Na poprawę wyników wpływać będzie także stabilny poziom zamówień z rynku ciepłownictwa i utrzymanie poprawy rentowności Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum (ZKS Ferrum).

"ZKS dostarcza wyniki przez ostatnie 2 lata, nastąpiła poprawa rentowności. Wyniki I kwartału potwierdzają, że trend został utrzymany. Jest to aktywo, którego wartość wzrasta i ma istotny wkład w rachunek skonsolidowany" - dodał Miterski.

W I kw. 2016 r. Ferrum odnotowało 1,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,13 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 106,97 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)