Grupa Lotos: Stan zaawansowania prac przy instalacji EFRA wynosi ponad 20%

ISBNews
17.06.2016 13:29
A A A


Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Stan zaawansowania prac przy instalacji EFRA w Grupie Lotos, uwzględniając projektowanie, zakupy urządzeń i materiałów oraz prace budowlano-montażowe, wynosi ponad 20%. Tym samym harmonogram został wyprzedzony o 3 pkt proc., podała spółka.

"Grupa Lotos i spółka Elektromontaż Gdańsk podpisały umowy na dostawę rozdzielnic do nowego budynku głównego punktu zasilania instalacji EFRA i modernizację istniejących stacji elektro-energetycznych oraz budowę sieci kablowych w ramach realizacji Projektu EFRA. Prace będą prowadzone od czerwca bieżącego roku do lipca 2017 roku. Wartość obu kontraktów to ponad 14 mln zł" ? czytamy w komunikacie.

Dzięki rozbudowie systemu energetycznego planowo i bezkolizyjnie będzie można włączyć do systemu rafinerii w Gdańsku nowo powstające instalacje pogłębionego przerobu ropy naftowej projektu EFRA. Umowa zakłada szczególny reżim czasowy dostaw nowych rozdzielnic i prowadzenia prac modernizacyjno-instalacyjnych obiektów elektroenergetycznych. Projekt EFRA dzięki właściwej organizacji prac i odpowiedniemu procesowi kontraktacji usług zewnętrznych wykonawców realizowany jest dotychczas z wyprzedzeniem, podano również.

"Stan zaawansowania prac, uwzględniając projektowanie, zakupy urządzeń i materiałów oraz prace budowlano-montażowe, wynosi ponad 20%. Tym samym harmonogram został wyprzedzony o 3 punkty procentowe. Rozbudowa i modernizacja sieci elektro-energetycznej jest niezbędna dla właściwego i bezkolizyjnego włączenia nowych instalacji przerobu ropy naftowej Projektu EFRA do systemu energetycznego rafinerii. Wybrany wykonawca prac - Elektromontaż Gdańsk ma odpowiednie kwalifikacje w zakresie projektów związanych z energetyką i bogate doświadczenie w realizacji tego typu zadań dla firm z sektora rafineryjnego" - czytamy dalej. 

"Grupa Lotos odpowiedzialnie wybiera doświadczonych wykonawców z rynku polskiego. W całym Projekcie EFRA większość prac realizowana będzie przez polskie firmy i polskich pracowników, z dużym udziałem dostaw urządzeń i materiałów także z krajowego rynku" ? powiedział dyrektor projektu EFRA w Grupie Lotos Grzegorz Błędowski, cytowany w komunikacie.

Od podpisania umowy na budowę głównych instalacji do momentu ich uruchomienia to zaledwie 32 miesiące. Obecnie zakłada się, że Lotos zrealizuje ten projekt w zakładanym czasie.

"Dla Lotosu Projekt EFRA jest strategicznie ważny, ponieważ znacząco rozszerza naszą bazę produkcyjną, zwiększa wolumen produktów i pozytywnie wpływa na osiąganą marżę. Tym samym podnosi konkurencyjność spółki na rynkach - krajowym i zagranicznym" - podkreślił wiceprezes, dyrektor ds. strategii i rozwoju Grupy Lotos Mateusz Aleksander Bonca, cytowany w komunikacie.

Wartość całej inwestycji w kompleks instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na projekt EFRA (efektywna rafinacja) oszacowano na ok. 2,3 mld zł. Dzięki jej realizacji Grupa Lotos zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD na baryłkę. Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w marcu 2018 roku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)