Kalendarium ISBnews

ISBNews
20.06.2016 19:03
A A A


WTOREK, 21 czerwca

--09:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--09:00: Spotkanie prasowe JLL pt. "Służewiec Przemysłowy. Diagnoza, szanse, wyzwania, kierunki rozwoju"

--10:00: Otwarcie The Brain Embassy

--10:30: Spotkanie prasowe AmRest nt. ostatnich osiągnięć i perspektyw

--11:00: Debata pt. "Przemyt - hybrydowa wojna z panstwem polskim. Jak skutecznie walczyc z procederem?". z udziałem m.in. szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka

--12:00: Spotkanie prasowe Invesco Real Estate nt. atrakcyjności inwestycyjnej Polski wśród krajów Europy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości

--12:00: Sejm: Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania.

--13:30: Sejm: Komisja Gospodarki i Rozwoju: Rozpatrzenie rządowego dokumentu: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r."

 

ŚRODA, 22 czerwca 

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

-- 09:00: BGK: XII ogólnopolska konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego: "Bezpieczne finansowanie rozwoju"

--10:00: Spotkanie prasowe Deloitte nt. "Dlaczego Polska pozostaje w tyle za liderami innowacyjności w Europie Środkowej"

--11:00: Orange Fiber Show

--14:00: III Kongres Branży Spirytusowej

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w czerwcu 

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 

 

CZWARTEK, 23 czerwca 

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--10:00: Konferencja prasowa Unimot nt. strategii

--10:00: Konferencja prasowa PwC pt. ""Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro. Stan aktualny i perspektywa rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce"

--14:00: GUS poda dane o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2015 r. 

--14:00: NBP opublikuje "minutes" z czerwcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

--15:00: Spotkanie Kino Polska TV nt. 5. rocznicy debiutu na GPW

 

PIĄTEK, 24 czerwca

--10:00: Konferencja prasowa Mercor nt. wyników

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych TFI za 2015 r. 

 

PONIEDZIAŁEK, 27 czerwca 

--14:00: GUS poda dane o ruchu granicznym oraz o wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kw.

--14:00: Konferencja "Jaka energia będzie napędzać polską gospodarkę? ? prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego"