Deloitte: Udział firm kierujących ponad 3% obrotów na B+R spadł do 33% w 2015 r.

ISBNews
22.06.2016 11:28
A A A


Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Udział polskich firm, które deklarują przeznaczanie na działalność badawczo-rozwojową ponad 3% swoich obrotów spadł do 33% w 2015 r. wobec 48% rok wcześniej, wynika z opracowania pt. "Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016" przeprowadzonego w Polsce i dziewięciu innych krajach Europy Środkowej przez firmę doradczą Deloitte. Jednocześnie aż 71% przedsiębiorstw chce współpracować z podmiotami trzecimi, w tym z małymi spółkami technologicznymi, przy prowadzeniu projektów B+R.

"Jak pokazało badanie Deloitte, w Polsce udział firm, których wydatki na badania i rozwój przekroczyły 3% obrotów, spadł z 48% w 2014 roku do 33% rok później i to mimo stałego wzrostu odsetka podmiotów deklarujących przeznaczanie na B+R powyżej 10% obrotów (17%). Średnia dla całego regionu Europy Środkowej wyniosła 46%. Krajem, w którym najwięcej firm (78%) przeznacza na B+R więcej niż 10% swoich obrotów, jest Estonia. Z kolei udział polskich firm nieponoszących wydatków na B+R lub ponoszących wydatki mniejsze niż 1% obrotów nie uległ zmianie i wynosi 32%" - czytamy w raporcie.

Wydatki na działalność B+R stanowią mniej niż 5% wydatków inwestycyjnych ogółem w przypadku prawie 2/3 ankietowanych. To potwierdza, że dla wielu firm wciąż nie jest to obszar, na który przeznacza się istotne kwoty lub też może wskazywać na nadal istniejący brak wystarczająco atrakcyjnych zachęt do wyodrębniania kosztów przeznaczonych na te działania, podkreślono.

"Jeszcze mniej optymistycznie wygląda perspektywa średnioterminowa, czyli plany obejmujące okres od 3 do 5 lat. Rok temu żaden z ankietowanych nie planował spadku wydatków na B+R, obecnie w ten sposób myśli 10% firm. Podobny trend można zaobserwować w Czechach (9%), Estonii (11%), na Łotwie (10%) czy na Słowacji (11%). Może to wynikać z niepewności co do kwestii finansowania takich działań, zwłaszcza w kontekście utrudnień w dostępie do dotacji unijnych związanych z bardzo restrykcyjnym podejściem organów udzielających wsparcia" - czytamy dalej.

Według Deloitte, czynnikiem najbardziej wpływającym na poziom wydatków na B+R jest nadal dostępność większej liczby zachęt - polskie firmy potrzebują zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem tej działalności poprzez przynajmniej częściowe finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Rośnie natomiast znaczenie stabilności prawnej i trwałego, systemowego podejścia do takich działań, które awansowało z szóstego na czwarte miejsce.

Wciąż blisko połowa firm (44%) przyznaje, że nie ma żadnej strategii B+R+I. Widać jednak stopniową zmianę podejścia, bo odsetek ten w ciągu roku spadł z 64%, a w 20% przedsiębiorstw trwają prace nad przygotowaniem stosownych dokumentów. Nie zmienia to faktu, że strategią B+R+I, która zakłada zaangażowanie zewnętrznych i wewnętrznych zasobów do poszukiwania rozwiązań dla konkretnych szans i wyzwań biznesowych, może pochwalić się jedynie 27% firm. Tylko w jednej trzeciej podmiotów podchodzących systemowo do kwestii badań i rozwoju utworzone zostało stanowisko menedżera odpowiedzialnego za ten obszar działania.

Aż 71% ankietowanych wskazuje, że współpracuje z innymi podmiotami przy realizacji projektów B+R, głównie z uwagi na konieczność takiego współdziałania do osiągnięcia sukcesu. Jest to odsetek o 16 pkt proc. wyższy, niż w 2015 (55%). Najwięcej firm współpracuje z państwowymi jednostkami badawczymi (61%), większymi przedsiębiorcami (25%) oraz sektorem MŚP (24%).

Badanie "Corporate R&D Report" przeprowadzono w krajach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Rumunii, Słowenii, na Węgrzech, Litwie oraz Łotwie. Wzięło w nim udział 391 przedstawicieli firm, w tym 61 z Polski, prowadzących działalność w wyżej wymienionych krajach.

(ISBnews)