Apator zakończył rozmowy z inwestorem, nie będzie wezwania na akcje

ISBNews
23.06.2016 09:15
A A A


Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Inwestor, który prowadził rozmowy z Apatorem odstąpił od zamiaru ogłoszenia wezwania na akcje spółki, gdyż zaproponowana cena nie została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących istotny mniejszościowy pakiet. W efekcie rozmowy inwestora ze spółką zostały zakończone, podał Apator w ujawnionej obecnie opóźnionej informacji z 10 maja.

"Odtajnienie powyższego raportu następuje w związku z uzyskaniem w dniu 22 czerwca 2016 r. od inwestora informacji o odstąpieniu od zamiaru ogłoszenia wezwania, z uwagi na fakt, iż zaproponowana cena nie została zaakceptowana przez akcjonariuszy spółki reprezentujących istotny mniejszościowy pakiet w łącznej ilości praw głosu na walnym zgromadzeniu spółki. W konsekwencji skutkowało to również zakończeniem negocjacji inwestora ze spółką" - czytamy w komunikacie.

Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostało pierwotnie przekazane do Kancelarii DIA-S raportem z dnia 10 maja 2016 r., którym opóźniono informację do dnia 31 lipca 2016 roku, podano także.

"Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby wpłynąć na przebieg negocjacji i tym samym naruszyć słuszny interes emitenta lub mogłoby w nieuzasadniony sposób wpływać na ocenę sytuacji i decyzje obecnych lub potencjalnych akcjonariuszy emitenta" - czytamy dalej. 

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)