Grant Thornton: Bieżący rok na Catalyst nie powinien być gorszy niż 2015

ISBNews
23.06.2016 11:47
A A A


Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Bieżący rok na rynku Catalyst nie powinien być gorszy pod względem potencjalnej liczby wprowadzonych serii obligacji korporacyjnych niż rok poprzedni, kiedy zadebiutowało 131 serii wyemitowanych przez 87 podmiotów (w tym 28 debiutantów), uważa partner Grant Thornton Rafał Śmigórski. 

"Rok 2016 nie powinien być gorszy niż lata poprzednie, w szczególności 2015, w kontekście liczby serii obligacji wprowadzonych na rynek. Zainteresowanie papierami dłużnymi rośnie zarówno ze strony emitentów, jak i inwestorów. Ryzykiem, które mogłoby spowodować, że firmy rozłożyłyby plany inwestycyjne w czasie jest za to np. niepewność w kwestii potencjalnych zmian podatkowych" - powiedział Śmigórski dziennikarzom.

Partner Grant Thornton zaznaczył, że poprzednim roku (kiedy łączna wartość wprowadzonych na Catalyst papierów nieskarbowych z wyłączeniem obligacji EBI, BGK euroobligacji i listów zastawnych przekroczyła 10 mld zł) stał pod znakiem znaczących wartościowo debiutów (w tym instrumentów wyemitowanych przez takie spółki, jak Tauron, Enea, Cyfrowy Polsat, Raiffeisen Bank Polska). Jednocześnie na obecną chwilę nie wiadomo, czy do podobnych wartościowo debiutów dojdzie w tym roku, co w decydującym stopniu zaważy na łącznej wartości wprowadzanych papierów w tym roku.

Dyrektor działu emitentów GPW Agnieszka Gontarek podkreśliła, że od początku lipca również emitentów rynku Catalyst obejmie regulacja MAR, wprowadzająca zmiany w raportowaniu informacji poufnych. 

"Dla emitentów, którzy rzetelnie wykonują nowe obowiązki nie będą oznaczać wielkich zmian. Rola GPW ulegnie zmianie, bo nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych na alternatywnych rynkach przejmie KNF, ale giełda nadal będzie zobowiązana do zapewnienia nadzoru nad spółką, więc pozostanie pierwszym weryfikatorem na alternatywnym rynku" - wskazała dyrektor działu emitentów GPW.  

Pną koniec 2015 roku na Catalyst notowane było 535 serii obligacji wyemitowanych przez 195 emitentów (496 serii bez uwzględnienia Skarbu Państwa). Wartość wszystkich instrumentów dłużnych na rynku Catalyst wyniosła 613 mld zł na koniec 2015 r., w tym niemal 70 mld zł to obligacje korporacyjne.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)