Grupa Azoty postanowiła o niedokonywaniu korekty skonsolid. sprawozdania za 2015

ISBNews
29.06.2016 18:11
A A A


Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty postanowiła o niedokonywaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, podała grupa.

?W nawiązaniu do raportu [?] przekazanego przez spółkę zależną emitenta - Grupę Azoty Zakłady Chemiczne 'Police', po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz, a także w oparciu o stanowisko biegłego rewidenta [?] postanowił o niedokonywaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta za rok 2015" ? czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, jako integralna część skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2015, opublikowane w dniu 11 marca, zostanie przedłożone w dotychczasowej treści pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 5 lipca.

Wcześniej Zakłady Chemiczne Police poinformowały, że po otrzymaniu stanowiska biegłego rewidenta, zdecydowały o niekorygowaniu sprawozdań finansowych za 2015 r.

Pod koniec maja Grupa Azoty podała, że analizuje wpływ ujawnionego błędu w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy.

ZCh Police podały wcześniej, że sprawozdanie finansowe spółki za 2015 r. zawiera błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG). Po korekcie błędu skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,95 mln zł wobec wcześniej raportowanego 164,27 mln zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)