WZ Cormay nie zdecydowało o emisji do 21,47 mln akcji dla akcjonariuszy Orphee

ISBNews
30.06.2016 17:22
A A A


Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PZ Cormay nie podjęli na walnym zgromadzeniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej, podał PZ Cormay.

"Uchwała ta w głosowaniu nie uzyskała wymaganej większości głosów" - czytamy w komunikacie.

Z projektów uchwał na walne wynikało, że akcjonariusze PZ Cormay mieli decydować o emisji do 21,47 mln akcji serii L dla akcjonariuszy spółki Orphée. Jedna akcja Orphee stanowić miała wkład niepieniężny na pokrycie 0,83 akcji serii L Cormay.

Pod koniec ub.r. PZ Cormay podał, że w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée. Jako jeden z rozważanych kierunków konsolidacji podawano podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect. 

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Grupa kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. ? Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)