Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,3% w maju

ISBNews
01.07.2016 12:27
A A A


Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,3% w maju br. wobec 6,3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W maju 2015 r. wynosiła 7,5%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 087 tys. w maju wobec 1 088 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 8,6%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja 9,1%.

(ISBnews)