Geotrans zawarł umowę na zagospodarowanie osadów z ChŚPWiK

ISBNews
05.07.2016 15:47
A A A


Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Geotrans podpisał umowę z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK) na zagospodarowywanie osadów ściekowych, podała spółka.

"Cieszy nas podjęcie współpracy z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, kolejnym naszym ważnym klientem. Sukcesywnie wygrywamy przetargi na odbiór komunalnych osadów ściekowych, ubocznych produktów spalania, i rekultywację terenów, które niewątpliwie przyczyniają się do wysokiego wzrostu skali naszej działalności" - powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Umowa została zawarta na odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie. W ostatnich miesiącach Geotrans wygrał przetargi w Cieszynie, Katowicach i Wrocławiu (zagospodarowanie osadów) oraz Krotoszycach (rekultywacja terenów zdegradowanych). Spółka rozwija także segment ubocznych produktów spalania, przypomniano.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)