Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do 2018 r.

ISBNews
11.07.2016 09:37
A A A


Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Deflacja konsumencka wyniesie 0,5% r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wyniesie 1,3 r/r  i sięgnie 1,5 r/r w 2018 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2018 r.

W marcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że deflacja konsumencka wyniesie 1,4% r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wyniesie 1,3% r/r  i 1,7% r/r w 2018 r.

"Informacje, które napłynęły po cut-off date projekcji marcowej, wpłynęły na niewielkie obniżenie ścieżki inflacji" - czytamy w raporcie.

Jak podaje NBP, niższy wzrost indeksu cen konsumenta wynika z rewizji w dół ścieżki inflacji bazowej, częściowo kompensowanej wyższym wzrostem cen energii.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0% w 2016 r., o 0,6% w 2017 r. i o 1,4% w 2018 r. wobec 0,3% w 2015 r.

Według banku centralnego, uwzględniając słabszy w bieżącej projekcji kurs złotego oraz niższą presję popytową, przy zbliżonym do założonego w poprzedniej projekcji wzroście cen surowców rolnych na rynkach światowych, prognoza cen żywności na rynku krajowym nie uległa natomiast istotnej zmianie.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności wzrosną o 0,7% w 2016 r., o 2% 2017 r. i o 1,6% w 2018 r. po spadku o 1,6% w 2015 r.

"Rewizja prognozy inflacji cen energii wynika z przekładającej się z opóźnieniem na ceny krajowe korekty w górę ścieżki cen surowców energetycznych na rynkach światowych. W tym samym kierunku oddziałuje również słabszy kurs złotego. Dodatkowo ceny energii podwyższają prognozowane wyższe ceny energii elektrycznej, co wynika z prawdopodobnego wzrostu kosztów wsparcia odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz dyspozycyjnych źródeł mocy od stycznia 2017 r." - czytamy także.

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 4% w 2016 r., a następnie wzrosną o 2,6% w 2017 r. i o 1,5% w 2018 r. po spadku o 4,2% w 2015 r.

Przedstawiona w raporcie projekcja inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z uwzględnieniem danych dostępnych do 24 czerwca 2016 r., zaznaczył bank centralny.

(ISBnews)