Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

ISBNews
12.07.2016 09:00
A A A


Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, podała spółka.

W układzie uwzględniono następujące zapisy:

"Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu

Propozycja: zawarcie ugód / porozumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących.

Grupa 2 - wierzyciele publiczno-prawni

Propozycja: odroczenie terminu płatności wierzytelności głównej do 1 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z jednoczesną obsługą bieżącą odsetek, po tym czasie spłata jednorazowa wierzytelności.

Grupa 3 - wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności do wysokości 50 000,00 zł

Propozycja: spłata jednorazowa 100% należności głównej z jednoczesną 100% redukcją odsetek, w okresie 0,5 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa 4 - wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50 000,00 zł

Propozycja:

?             spłata 100% należności głównej w okresie 7 lat poczynając od marca 2017 roku w 13 równych półrocznych ratach z ostatnią 14 wyrównującą, płatnych na koniec miesiąca tj. marca i września każdego roku do całkowitej spłaty,

?             odsetki od należności głównej za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą spłacone w okresie do 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

?             za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą naliczane odsetki od należności głównej w wysokości 4% w stosunku rocznym, które będą spłacane w okresie spłaty należności głównej w terminach płatności poszczególnych rat należności głównej.

Grupa 5 - obligatariusze

Propozycja:

?             odsetki zaległe będą zapłacone do 14 dni po zatwierdzeniu układu,

?             odsetki bieżące będą spłacone w okresach 6 miesięcznych liczonych od daty emisji obligacji tj. liczone według oryginalnego planu spłat (oprocentowanie nie ulega zmianie),

?             kapitał będzie spłacany w następujący sposób:

a.            5% kapitału do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

b.            5% kapitału do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

c.            5% kapitału do 9 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

d.            5% kapitału do 12 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

e.            10% kapitału do 24 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,

f.             pozostała część kapitału w terminie 36 miesięcy od zatwierdzenia układu" - czytamy w komunikacie.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

W połowie stycznia br. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód wniosek o otwarcie postępowania układowego.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)