Fitch potwierdził ratingi BBB+ Szczecina, perspektywa stabilna

ISBNews
18.07.2016 16:28
A A A


Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) Szczecina na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-(pol), podała agencja ratingowa. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie F2 oraz krajowy krótkoterminowy rating na poziomie F2(pol). Perspektywa tych ratingów również jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla scenariusz bazowy Fitch, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wspierane przez zaawansowane praktyki zarządzania odnoszące się zarówno do zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi odzwierciedlają również, mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność" - czytamy w raporcie.

Zdaniem Fitch miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 12%-13% oraz prognozowaną nadwyżką operacyjną dwukrotnie wyższą od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). "Fitch oczekuje, że zadłużenie bezpośrednie pozostanie na umiarkowanym poziomie około 55%-60% dochodów bieżących w średnim okresie. Wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na zadawalającym poziomie około 6 lat (w 2015 r.: 3,5 roku) znacznie poniżej ostatecznej zapadalności długu wynoszącej 25 lat" - czytamy także. 

Zdaniem Fitch polityka zarządzania finansami Szczecina jest czynnikiem wspierającym rating.

"Polityka ta dotyczy zarówno utrzymywania dyscypliny finansowej, gromadzenia środków z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, jak również skutecznej kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji. Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność Miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej" - podano także.  

(ISBnews)