Rząd zajmie się założeniami do reformy systemu budżetowego we wtorek

ISBNews
25.07.2016 12:58
A A A


Warszawa, 25.07.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się m.in. założeniami do reformy systemu budżetowego na posiedzeniu we wtorek, 26 lipca, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Porządek obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów obejmuje m.in.: "założenia reformy systemu budżetowego"- podała Kancelaria.

W maju minister finansów Paweł Szałamacha informował, że resort rozpoczął pracę nad reformą tworzenia budżetu państwa w celu m.in. wprowadzenia większej przejrzystości. Ewentualne zmiany miałyby wejść w życie w 2018 r. 

Wśród kolejnych punktów, nad którymi ma się skupić rząd jest również informacja o stanie zaawansowania prac nad pakietem regulacji dotyczących reformy służby zdrowia wraz z harmonogramem ich realizacji.

Rząd ma także obradować nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącym m.in. osób, które pobrały nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach emerytalnych, a także projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

(ISBnews)