Polska Grupa Odlewnicza wyemituje obligacje serii A1 o wartości do 42,2 mln zł

ISBNews
25.07.2016 18:31
A A A


Warszawa, 25.07.2016 (ISBnews) -  Polska Grupa Odlewnicza podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A1 w liczbie do 42 200 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka.

"Obligacje serii A1 zostaną wyemitowane w trybie emisji niepublicznej, kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149" - czytamy w komunikacie.

Cel emisji Obligacji serii A1 nie został określony.

Obligacje serii A1 będą obligacjami niezabezpieczonymi oraz zostaną zdematerializowane. Obligacje serii A1 są emitowane zgodnie z polskim prawem i temu prawu będą podlegać, podała także spółka. 

"Obligacje serii A1 będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji serii A1 będą wypłacane co 6 miesięcy" - czytamy dalej. 

Spółka podała, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie obligacji do notowania na Catalyst.

Obligacje serii A1 są emitowane w ramach programu emisji obligacji, o którym spółka informował w czerwcu br. 

Polska Grupa Odlewnicza należy do grona największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. W skład grupy kapitałowej wchodzi również kuźnia produkująca odkuwki matrycowe i swobodnie kute. PGO należy do grupy kapitałowej TDJ. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2011 r.

(ISBnews)