Wskaźnik C/I Banku Millennium wyniósł 50,8% w I poł. br.

ISBNews
26.07.2016 09:52
A A A


Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Millennium wyniósł 50,8% na koniec I półrocza br. wobec 50,1% rok wcześniej. Z uwzględnieniem transakcji Visa, wskaźnik ten sięgnął 41,9% na koniec czerwca, podał bank.

Przychody z działalności podstawowej (suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji) osiągnęły wartość 1 030,1 mln zł w I poł. 2016 roku, co oznacza wzrost o 2,6% w skali roku.

"Pozostałe przychody pozaodsetkowe wyniosły 289,9 mln zł z uwzględnieniem znaczącego pozytywnego wpływu zamknięcia transakcji Visa, a bank, jako członek Visa Europe Ltd, znalazł się wśród jej beneficjantów. Efekt brutto na przychody z tej transakcji, zrealizowanej w dniu 21 czerwca 2016 roku wyniósł łącznie 283 mln zł (?) Dzięki tej nadzwyczajnej pozycji pozostałe przychody pozaodsetkowe za 1 poł. 2016 roku były znacznie wyższe niż poziom 85,6 mln zł zanotowany w 1 poł. 2015 roku"- podał bank.

Przychody operacyjne ogółem grupy wyniosły 1 320,0 mln zł w I poł. 2016, co oznacza wzrost o 21,1% rok do roku.

Koszty ogółem w I poł. 2016 roku wyniosły 552,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1,3% w skali roku. Koszty osobowe w I poł. 2016 roku zanotowały lekki wzrost - o 1% r/r. Łączna liczba zatrudnionych w grupie uległa obniżeniu o 42 pracowników r/r, osiągając poziom 5 897 osób (pełnych etatów).

"Wskaźnik koszty/dochody za 1 poł. 2016 roku, bez zysków nadzwyczajnych z transakcji Visa i rezerw jednorazowych, osiągnął 50,8%, czyli poziom podobny do 50,4% zanotowanego za cały rok 2015 (również bez pozycji jednorazowych zaksięgowanych w 4 kw. 2015 roku)" - czytamy dalej. 

Łączne odpisy netto na utratę wartości kredytów utworzone przez grupę Millennium w  I poł. 2016 roku wyniosły 106,1 mln zł i były o 16,6% niższe w skali roku. Bank podał, że odpisy były znacznie niższe w segmencie korporacyjnym i nieznacznie tylko wyższe w segmencie detalicznym (wzrost do 95,5 mln zł z poziomu 89,7 mln zł rok wcześniej).

Koszty ryzyka w I poł. 2016 roku osiągnęły poziom 45 punktów bazowych (tzn. 11 pb niższy rocznie). Koszt ryzyka w bankowości hipotecznej w I poł. 2016 roku (24 pb) był tylko niewiele wyższy niż w roku 2015, w efekcie powolnego wzrostu kredytów hipotecznych z utratą wartości.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyniosły 46 965 mln zł netto na koniec czerwca 2016 roku, pozostając na poziomie podobnym do poziomu na koniec I poł. poprzedniego roku.

Wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec czerwca 2016 roku wyniosła 33,398 mln zł ( spadek o 1,1% r/r). Detaliczne kredyty niehipoteczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku bieżącym itp.) zanotowały silny wzrost o 11,5% (577 mln zł) w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca 2016 roku saldo kredytów niehipotecznych dla gospodarstw domowych wyniosło 5,584 mln zł.

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 13,567 mln zł na koniec czerwca 2016 roku co oznacza wzrost o 2,7% w ujęciu rocznym. Motorem tego wzrostu były, głównie, należności leasingowe - wzrost o 16,9% rok do roku. Wartość portfela leasingowego przekroczyła poziom 4,9 mld zł na koniec czerwca 2016 r.

Współczynnik wypłacalności grupy Banku Millennium wyniósł 17,25% na koniec czerwca 2016 r. wobec 16,72% rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)