Fundusze Pioneer pozyskały w lipcu ponad 143 mln zł netto nowych środków

ISBNews
04.08.2016 10:47
A A A


Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Fundusze Pioneer pozyskały w lipcu ponad 515 mln zł nowych środków, zaś umorzenia, w przeciwieństwie do ostatnich miesięcy były zdecydowanie niższe i wyniosły 371 mln zł, poinformowało Pioneer Pekao TFI. W sumie ubiegły miesiąc fundusze Pioneera zakończyły dodatnią sprzedażą netto, która wyniosła ponad 143 mln zł. 

"Ostatni miesiąc to kolejny dowód na to, że inwestorzy, tak jak dotychczas, niechętnie inwestują swoje oszczędności w warunkach podwyższonej zmienności i niepewności, natomiast wraz z powrotem pozytywnego sentymentu na rynek, natychmiast zwiększają swoje zainteresowanie produktami, mogącymi przynieść relatywnie wyższą stopę zwrotu, niż oprocentowanie depozytów bankowych" - powiedział prezes Krzysztof Lewandowski, cytowany w komunikacie.

W lipcu najwięcej nowych środków pozyskał subfundusz Pioneer Gotówkowy, do którego inwestorzy wpłacili prawie 178 mln zł (od początku roku ponad 1,4 mld zł). Nabycia w Pioneer Gotówkowy pomniejszone o umorzenia wyniosły w czerwcu ponad 39 mln zł, a od początku roku ponad 333 mln złotych, podano również.

"Pioneer Pieniężny zakończył ubiegły miesiąc sprzedażą na poziomie ponad 152 mln zł (sprzedaż netto osiągnęła w lipcu poziom blisko 85 mln zł. Wyraźnie większym zainteresowaniem cieszyły się również subfundusze Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Strategii Globalnej ? konserwatywny, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, czy też Pioneer Surowców i Energii, gdzie saldo nabyć i umorzeń (sprzedaż netto) było dodatnie" - czytamy w komunikacie.

Na koniec lipca br. aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pioneer wyniosły 16,43 mld zł, podano również.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów TFI w Polsce.

(ISBnews)