Grupa LPP miała wstępnie 152 mln zł EBITDA i 89 mln zł zysku netto w II kw. br.

ISBNews
04.08.2016 13:21
A A A


Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Grupa LPP miała 152 mln zł skonsolidowanej EBITDA i 89 mln zł zysku netto przy 1,5 mld zł przychodów w II kwartale, podała spółka według wstępnych danych finansowych. 

"Drugi kwartał 2016 roku: przychody ze sprzedaży: 1 502 mln zł, zysk brutto na sprzedaży: 749 mln zł, pozostała działalność operacyjna: -12 mln zł, koszty SG&A: 651 mln zł, EBITDA: 152 mln zł, zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 85 mln zł, działalność finansowa: 3 mln zł, zysk brutto: 87 mln zł, podatek: -1 mln zł, zysk netto: 89 mln zł" - czytamy w komunikacie.

" Pierwsze półrocze 2016 roku: przychody ze sprzedaży: 2 677 mln zł, zysk brutto na sprzedaży: 1 291 mln zł, pozostała działalność operacyjna: - 22 mln zł, koszty SG&A: 1 246 mln zł, EBITDA: 151 mln zł, zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 22 mln zł, działalność finansowa: - 2 mln zł, zysk brutto: 19 mln zł, podatek: - 4 mln zł, zysk netto: 24 mln zł" - czytamy dalej.

Wybrane dane bilansowe na 30.06.2016: Stan zapasów: 1 444 mln zł (około 1 665 zł/m2), zadłużenie z tytułu kredytów: 859 mln zł, Środki pieniężne: 220 mln zł, podano także.

"Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy zarządu. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2016 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta" - podsumowano w informacji. 

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)