Alior kupi akcje BPH w wezwaniu przy zapisach na min. 37,18 mln sztuk

ISBNews
04.08.2016 13:56
A A A


Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank zamierza nabyć akcje Banku BPH w wezwaniu pod warunkiem, że co najmniej 37,18 mln akcji zostanie objętych zapisami, podano w komunikacie.

"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 37 180 026 akcji, tj. co najmniej około 48,49% akcji spółki, uprawniających do co najmniej [...] około 48,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.

Zmiana treści wezwania wynika z ustalenia skorygowanej ceny za pakiet akcji spółki zbywany przez GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (tj. skorygowanej ceny akcji zbywców spółki nabywanych w wezwaniu), w wysokości 1,159 mld zł, podano w informacji

"Minimalna liczba akcji, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje, została obliczona poprzez podzielenie skorygowanej ceny akcji zbywców spółki nabywanych w wezwaniu przez cenę akcji w wezwaniu (31,19 zł). Minimalna liczba akcji odpowiada liczbie akcji, do sprzedaży których zobowiązały się GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC na podstawie umowy sprzedaży akcji i podziału" - czytamy dalej. 

Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)