Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
04.08.2016 19:01
A A A


Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec lipca 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 13,98 mld zł, podało TFI. Miesiąc temu wartość ta wynosiła 11,07 mld zł.

Dekpol dokonał na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9,5 mln zł, podała spółka.

Erbud podpisał umowę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego "Apartamenty Włodarzewska 30" dla Dom Development, podal Erbud. Wartość kontraktu to 32,18 mln zł.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na zbycie Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ) na rzecz PGNiG Termika oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i Towarzystwa Finansowego "Silesia"(TFS), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła na 'stabilną' z 'negatywnej' perspektywę ratingów kredytowych nadanych dziewięciu polskim bankom. Do grupy tej należą: Bank BPH, Bank Millennium, BOŚ, BZ WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, PKO BP oraz Santander Consumer Bank, podała agencja.

Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do "A-" z "A" z perspektywą stabilną, podała agencja. Jednocześnie Fitch podniósł długoterminowe ratingi krajowe Banku Millenium do "A(pol)" z "A-(pol)" (perspektywa stabilna), Banku Zachodniego WBK do "AA(pol)" z "AA-(pol)", eurobanku do "AA+(pol)" z "AA(pol)" (perspektywa stabilna), Pekao Banku Hipotecznego do "AA+(pol)" z "AA(pol)" (perspektywa stabilna) oraz Europejskiego Funduszu Leasingowego do "AA+(pol)" z "AA(pol)" (perspektywa pozytywna).

Alior Bank zamierza nabyć akcje Banku BPH w wezwaniu pod warunkiem, że co najmniej 37,18 mln akcji zostanie objętych zapisami, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena w lipcu br. wyniosły 10,8 mln zł i były wyższe o 12% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 7 miesięcy br. wzrosły o 13% r/r do 73,4 mln zł.

Grupa LPP miała 152 mln zł skonsolidowanej EBITDA i 89 mln zł zysku netto przy 1,5 mld zł przychodów w II kwartale, podała spółka według wstępnych danych finansowych.

Radpol w najbliższych miesiącach skupi się na optymalizacji bieżącej działalności, a prace nad strategią rozpoczną się "po sezonie", poinformował prezes Marcin Kowalczyk.

Ronson widzi szansę na pełne wykorzystanie pozostałego do końca roku budżetu na zakup działek pod inwestycje, wynoszącego ok. 70 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński.

Radpol chce przekroczyć 20 mln zł przychodów z eksportu w tym roku i liczy na dalsze zwiększanie tej działalności. Nie zakłada natomiast poprawy koniunktury na rynku w II półroczu, poinformował prezes Marcin Kowalczyk.

Netia szykuje się do realizacji ambitnych działań prorozwojowych - nowego modelu biznesowego, digitalizacji oraz inwestycji w modernizację i rozbudowę sieci, poinformował prezes Tomasz Szopa.

Ronson będzie zwiększał marżę brutto na sprzedaży w kolejnych kwartałach głównie ze względu na przekazania mieszkań w inwestycji Moko w Warszawie, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Marża dla dotychczas przekazanych lokali w I etapie tej inwestycji wyniosła 33,5% wobec 17,9% marży ogółem w I półroczu 2016.

Stalprodukt zanotował  216,8 mln zł skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej w I półroczu 2016 r., natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 189,2 mln zł, wynika ze wstępnych szacunków spółki.

QubicGames zanotował ponad milion użytkowników gry Geki Yaba Runner, dostępnej na świecie na konsole Nintendo oraz na urządzeniach mobilnych (IOS/Android). Spółka, która obecnie koncentruje się na jak najszerszej komercjalizacji projektów w Azji oraz w USA zakłada, że pierwsze efekty tych działań będą widoczne w wynikach finansowych na koniec 2016 roku, poinformował twórca i prezes QubicGames Jakub Pieczykolan.

InPost rozpoczął współpracę z firmą handlową Decathlon w Wielkiej Brytanii. Celem współpracy jest zwiększenie wygody odbioru zakupów, podała spółka.

Radpol liczy na pomyślne zakończenie negocjacji z mBankiem związanych z przekroczeniem kowenantów do końca bieżącego kwartału, poinformowali członkowie zarządu spółki. Spółka nie zakłada kolejnych odpisów w tym roku.

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 236,1 mln zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 15 632,7 mln zł.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 17,08 mln zł w lipcu br. i była wyższa o 7,3% r/r, poinformowała spółka.

Idea Bank chce jak najszybciej zintegrować Idea Leasing i Getin Leasing i oczekuje, że połączona spółka będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy począwszy od I półrocza 2017 roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. Idea Bank nie prowadzi obecnie żadnych rozmów na temat akwizycji nowych, komplementarnych podmiotów.

Dzięki spadającym kosztom finansowania i utrzymaniu sprzedaży na poziomie min. 1,8 mld zł kwartalnie Idea Bank może nadal zwiększać wynik odsetkowy i poprawić marżę odsetkową netto do 4% już na koniec III kw. br., zaś wynik z prowizji nie powinien spadać w kolejnych kwartałach. Celem banku jest osiąganie zysku netto na poziomie 60-80 mln zł kwartalnie z działalności biznesowej (bez zdarzeń jednorazowych), poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 4 sierpnia ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo ? Kredytowej "Jaworzno" w Jaworznie (SKOK Jaworzno), podała Komisja.

Zarząd Kredyt Inkaso ocenia, że cena za akcję wysokości 20 zł obowiązująca od 24 do 29 sierpnia 2016 w wezwaniu na akcje spółki, ogłoszonym 26 lipca przez WPEF VI Holding V B.V. nie odzwierciedla wartości godziwej spółki, podało KI w komunikacie.

Fundusze Pioneer pozyskały w lipcu ponad 515 mln zł nowych środków, zaś umorzenia, w przeciwieństwie do ostatnich miesięcy były zdecydowanie niższe i wyniosły 371 mln zł, poinformowało Pioneer Pekao TFI. W sumie ubiegły miesiąc fundusze Pioneera zakończyły dodatnią sprzedażą netto, która wyniosła ponad 143 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło współpracę z ukraińską spółką Eru Trading w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę, poinformowała spółka. Finalnymi odbiorcami gazu ziemnego są odbiorcy przemysłowi na rynku ukraińskim, podano również.

Ronosn widzi znakomite perspektywy na II połowę br. i ocenia, że pod względem przekazań mieszkań i tym samym wyników finansowych bieżący rok zapowiada się jeszcze lepiej niż rok 2015, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Ronson podtrzymuje, że w całym 2016 r. przekaże ok. 1000 lokali (wobec 694 w ub.r.) i sprzeda ponad 900 (906 w 2015 r.).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lipcu 2016 roku przez GK Monnari Trade wyniosły ok. 17,4 mln zł i były wyższe o 22,54% niż rok wcześniej, podała spółka.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 14 lokali w lipcu 2016 r., w tym 9 mieszkań i 5 garaży, podała spółka. Na 31 lipca spółka posiadała 127 zawartych umów przedwstępnych/deweloperskich (w tym 83 mieszkania i 44 garaże).

Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list Intencyjny dotyczący wspólnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na wybudowaniu obiektu magazynowo ? logistycznego na nieruchomości zlokalizowanej w okolicach Warszawy, podała spółka.

Asseco Business Solution (Asseco BS) odnotowało 8,92 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson Europe N.V. odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2016 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Radpol odnotował 5,98 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2016 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alma Market odnotowała 12,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 19,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank odnotował 276,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 118,27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Netia odnotowała 23,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.