KIO uwzględniła odwołanie InPost w przetargu na obsługę administracji

ISBNews
09.08.2016 16:14
A A A


Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych (CUW, zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", podała spółka. Oznacza to, że po ewentualnym wykonaniu wyroku, oferta złożona przez InPost będzie nadal ofertą najkorzystniejszą.

"Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności obejmującej unieważnienie przedmiotowego postępowania. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie nie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Tym samym po ewentualnym wykonaniu wyroku oferta złożona przez emitenta będzie nadal ofertą najkorzystniejszą" - czytamy w komunikacie.

Wyrok KIO nie jest prawomocny. Zamawiającemu, w ciągu 7 dni, przysługuje na rzeczone orzeczenie środek zaskarżenia w postaci skargi do sądu okręgowego. Prawo wniesienia skargi na opisane powyżej orzeczenie przysługuje również Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia, podano również.

Pod koniec maja InPost otrzymał pismo, w którym CUW unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty oraz postanowił dokonać ponownej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. InPost wniósł odwołanie 3 czerwca.

Przetarg na obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych miał wartość około 33 mln zł. Dwuletnia umowa miała wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku.

InPost to spółka z Grupy Integer.pl, notowana na GPW w Warszawie od października 2015 roku.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)