Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 4,7 mld zł w lipcu

ISBNews
10.08.2016 16:32
A A A


Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Bilans sprzedaży całego rynku funduszy inwestycyjnych był bardzo słaby w lipcu i wyniósł minus 4,7 mld zł. Po stronie funduszy przeznaczonych dla inwestorów prywatnych nastąpił znaczący odpływ środków (minus 6,37 mld zł), zaś w segmencie detalicznym zanotowano przewagą wpłat nad wypłatami, a saldo tych operacji przekroczyło 1,6 mld zł, co jest najwyższą wartością od kwietnia 2015 r., podały Analizy Online.

"Lipcowe dane o saldzie wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych mocno się różnią w zależności od tego czy analizujemy rynek detaliczny, czy dedykowany prywatnym inwestorom. Ten drugi odnotował bowiem istotny odpływ środków, do czego przyczyniło się wycofanie aktywów z zaledwie 2 funduszy aktywów niepublicznych. W efekcie bilans sprzedaży całego rynku był bardzo słaby i wyniósł -4,7 mld zł. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę jedynie rynek detaliczny, to mamy zupełnie inny obraz. W lipcu mieliśmy do czynienia z przewagą wpłat nad wypłatami, a saldo tych operacji przekroczyło +1,6 mld zł, co jest najwyższą wartością od kwietnia zeszłego roku. Również jednak w tym przypadku o tak wysokiej skali zdecydowały pojedyncze przypadki ? a dokładniej kilkusetmilionowe napływy do 2 funduszy TFI PZU: PZU FIZ Forte oraz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) " czytamy w raporcie.

Największą przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały w lipcu fundusze dłużne fundusze dłużne, do czego fundusze dłużne w dużym stopniu przyczynił się fundusz z TFI PZU.

"Łącznie nadwyżka przekroczyła +0,9 mld zł, najwięcej od września 2014 roku. Nawet po wyłączeniu +0,5 mld zł, które pozyskał PZU Dłużny Rynków Wschodzących, dane dla całego segmentu prezentują się bardzo dobrze" - czytamy dalej.

Fundusze polskich papierów dłużnych pozyskały w sumie ponad +0,2 mld zł netto, które powiększyły wartość aktywów funduszy obligacji korporacyjnych o +75 mln zł, a funduszy o uniwersalnej strategii o blisko +150 mln zł. W lipcu zainteresowaniem inwestorów cieszyły się także wybrane produkty dające ekspozycję na zagraniczny dług korporacyjny.

Drugim segmentem, który w lipcu odnotował wysokie saldo wpłat i wypłat były fundusze absolutnej stopy zwrotu. W ich przypadku wyniosło o absolutnej stopy zwrotu no +0,7 mld zł, najwięcej od blisko 3 lat.

"Dla pozostałych segmentów skala wpłat i umorzeń była zdecydowanie niższa. Po trzech słabych miesiącach, dodatni bilans sprzedaży osiągnęły fundusze akcyjne. Nowe środki trafiły zarówno do funduszy akcji polskich (+60 mln zł), jak i zagranicznych (nieco ponad +10 mln zł). Skala napływu była jednak niewielka, tylko w 2 funduszach przekroczyła +40 mln zł" - podały także Analizy Online.

Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze surowcowe, dzięki utrzymującej się popularności produktów powiązanych z rynkiem złota.

W przypadku funduszy gotówkowych przewaga wpłat nad wypłatami była symboliczna, wyniosła niecałe +20 mln zł.

"Ujemny bilans sprzedaży odnotowały w lipcu w sumie 3 segmenty. Czwarty miesiąc z rzędu klienci więcej środków wypłacili niż wpłacili z funduszy mieszanych funduszy mieszanych. Bardziej szczegółowa analiza funduszy mieszanych analiza pokazuje, że odpływ środków dotyka większości produktów czy to stabilnego wzrostu, czy zrównoważonych.

Według Analiz Online pewnym zaskoczeniem jest ujemne saldo wpłat i wypłat funduszy ochrony kapitału, które od marca 2015 roku każdy miesiąc kończyły z dodatnim bilansem sprzedaży. Mimo, iż segment ten tworzy 20 funduszy, w rzeczywistości gros środków ulokowane jest w zaledwie jednym produkcie - Quercus Ochrony Kapitału. Wystarczyło by w lipcu klienci wycofali z niego -40 mln zł, by cały segment zakończył miesiąc na minusie.

Dzięki bardzo udanemu lipcowi, tegoroczny bilans sprzedaży funduszy detalicznych powoli zbliża się do +2,0 mld zł. To jednak zaledwie jedna czwarta ubiegłorocznego salda wpłat i wypłat z pierwszych 7 miesięcy, podsumowano w raporcie.

(ISBnews)