TFI Capital Partners pozyskało 96,1 mln zł z emisji certyfikatów CP FIZ

ISBNews
16.08.2016 08:52
A A A


Warszawa, 16.08.2016 (ISBnews) - TFI Capital Partners - należące do Capital Partners - zakończyło emisję certyfikatów CP FIZ o łącznej wartości 96,1 mln zł w siedmiu emisjach, podała spółka.

W ramach ostatniej emisji inwestorzy powierzyli funduszowi w zarządzanie 11,7 mln zł. O ile w pierwszych pięciu emisjach certyfikatów inwestorzy wybierali mniej więcej po połowie strategie subfunduszy CP FIZ, o tyle w zamkniętej właśnie emisji, podobnie jak w poprzedniej - zakończonej w maju br., zdecydowana większość nowych środków trafiła do subfunduszu o charakterze private equity, wskazano w komunikacie.

"Inwestorzy coraz częściej stawiają na dłuższy horyzont inwestycyjny, jaki jest wpisany w projekty typu private equity. Ta klasa aktywów staje się też coraz bardziej rozpoznawalna, a sukces naszej ostatniej emisji certyfikatów pokazuje, iż pomimo wakacji inwestorzy szukają ciekawych możliwości pomnażania majątku" - skomentował prezes TFI Capital Partners Adam Chełchowski, cytowany w komunikacie.

"Nie bez znaczenia są również efekty pracy zespołu Capital Partners nad wdrożeniem właściwej strategii w spółkach, na które mamy operacyjnie wpływ. Inwestorzy mogli zobaczyć pełny cykl inwestycyjny, od założenia spółki aż po wyjście z niej, w przypadku Grupy Duon, która w tym roku zmieniła właściciela, przynosząc posiadaczom certyfikatów CP FIZ solidne zyski. Widać nasz wkład w dynamiczny rozwój Symbio, producenta żywności ekologicznej. Mamy także gotówkę na realizację nowych projektów" - dodał prezes.

W trakcie pierwszych siedmiu kwartałów komercyjnego istnienia (IV kw. 2014 - II kw. 2016) subfundusz CP Private Equity zanotował stopę zwrotu +35%, a CP Absolute Return +27%, podczas gdy indeks WIG w tym okresie spadł o ponad 18%.

"Obecnie inwestorzy świadomie poszukują indywidualnych rozwiązań, które potrafią chronić kapitał podczas rynkowych spadków, ale posiadają także udowodnioną historycznie zdolność generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w długim terminie. Te kryteria spełnia subfundusz CP Absolute Return, który dopuszcza inwestowanie zarówno w spółki notowane, jak i niepubliczne w jednym portfelu" - powiedziała Joanna Kwiatkowska, zarządzająca aktywami oraz członek zarządu TFI Capital Partners, także cytowana w komunikacie.

TFI Capital Partners to niezależny podmiot inwestycyjny, skoncentrowany ma zarządzaniu funduszami zgodnie ze strategiami inwestycyjnymi absolute return i private equity. Grupa Capital Partners od 10 lat inwestuje na rynku private equity. Od 2014 roku inwestycje private equity są dostępne również dla inwestorów indywidualnych poprzez fundusz CP FIZ, w skład którego wchodzą subfundusze CP Private Equity oraz CP Absolute Return.

(ISBnews)