Strata netto Synektika spadła r/r do 0,57 mln zł w I poł. 2016 r

ISBNews
23.08.2016 09:04
A A A


Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - Synektik odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,39 mln zł wobec 3,44 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,51 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 17,05 mln zł rok wcześniej.

"W całym pierwszym półroczu Synektik osiągnął ponad 20,5 mln zł przychodów, a więc o 20% więcej niż w 2015 r. Zysk EBITDA przekroczył 1,4 mln zł wobec 1,3 mln zł straty w ubiegłym roku. Po pierwszych sześciu miesiącach wynik na poziomie netto wynosi niespełna minus 0,6 mln zł podczas gdy w 2015 r. było to 3,9 mln zł straty. Największa poprawa wyników dotyczy segmentu produkcji radiofarmaceutyków. Przychody segmentu wyniosły w drugim kwartale 4,2 mln zł, czyli o 34% więcej r/r (7,3 mln zł i 23% wzrostu w pierwszym półroczu). Zysk EBITDA przekroczył 1 mln zł i był o 281% wyższy w skali roku (1,8 mln zł i 487%)" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki w pierwszym półroczu wpływ miała optymalizacja kosztowa, której efektem jest m.in. obniżenie o niemal 0,5 mln zł kosztów sprzedaży oraz amortyzacji, która wyniosła 1,1 mln zł wobec 2,2 mln zł w analogicznym okresie roku 2015.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wyniki drugiego kwartału było częściowe rozliczenie dotacji unijnych na rozwój innowacyjnych produktów w obszarze radiofarmacji. Wartość rozliczonych w omawianym okresie grantów przekroczyła 1,1 mln zł (łącznie Synektik otrzymał 21,3 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej). Spółka realizuje obecnie ostatni etap I fazy badań klinicznych innowacyjnego kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET.

"Za dobre wyniki Synektik w drugim kwartale i całym półroczu odpowiadają w pierwszej kolejności radiofarmaceutyki, w tym przede wszystkim produkty specjalne, jak cholina. Jej sprzedaż była w drugim kwartale o 130%  wyższa niż przed rokiem. W zdecydowanej większości to efekt wzrostu sprzedaży w Polsce, ale wyraźny na wyniki segmentu był również wpływ eksportu" - skomentował prezes Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,64 mln zł wobec 3,64 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Synektik jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)