KPMG: Wartość dywidend spółek z GPW wyniesie 16,8 mld zł, podobnie jak w ub.r.

ISBNews
23.08.2016 10:58
A A A


Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - Krajowe spółki notowane na GPW wypłacą swoim akcjonariuszom dywidendy o łącznej wartości 16,8 mld zł, wynika z analizy KPMG.

"Zgodnie z wyliczeniami KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci w sumie 16,8 mld zł, co w odniesieniu do ich kapitalizacji na koniec 2015 roku przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 3,3%" - czytamy w komunikacie.

Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5-4%, czyli zbliżonym do poziomów obserwowanych na zachodzie Europy, podkreśla KPMG.

W analizie zwrócono uwagę, iż wartość zadeklarowanych dywidend jest zbliżona do poziomu sprzed roku (16,8 mld zł), jednakże niższa niż w latach 2011-2013 (17,5-20,8 mld zł). "Przyczyną spadku są cięcia dywidend wśród spółek należących do indeksu WIG20, które wypłacą z zysku za 2015 rok w sumie 10,4 mld zł, tj. o 11% mniej niż w ubiegłym roku i 21% poniżej poziomu z 2013 roku" - wskazują autorzy analizy.

"Decyzje o cięciach dywidend wynikają głównie z niekorzystnych czynników rynkowych. Największa redukcja dywidend ma obecnie miejsce w przypadku spółek z sektora energetycznego, które tłumaczą się koniecznością dokonania znacznych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów oraz zwiększonym zaangażowaniem w plany inwestycyjne branży energetycznej i restrukturyzacyjne polskiego górnictwa, co zmusiło niektóre spółki do całkowitej rezygnacji z wypłaty zysku akcjonariuszom za rok 2015" - powiedział, cytowany w raporcie partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce Tomasz Wiśniewski.

Obecnie ok. 39% polskich spółek z GPW dzieli się zyskiem z akcjonariuszami i jest to współczynnik rosnący od lat. W Niemczech i we Francji ok. 60% firm decyduje się na wypłatę dywidendy, na giełdzie w Londynie - współczynnik ten wynosi ok. 85%.

"Pod względem poziomu i stabilności stopy dywidendy polska giełda na przestrzeni ostatnich lat nie odstaje do zachodnich giełd europejskich. W ostatnich latach stopa dywidendy mieściła się w przedziale 2,5-4%, czyli na poziomie zbliżonym do rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Stopa za 2015 rok w wysokości 3,3% jest zbliżona do poziomu obserwowanego na giełdzie w Paryżu (3,2%), Londynie (3,5%) oraz nieco wyższa niż na giełdzie we Frankfurcie (2,4%)" - czytamy w raporcie.

Eksperci raportu zakładają, że perspektywy dywidendowe na rok 2016 będą uzależnione decyzji podejmowanych przez Skarb Państwa w ramach strategii gospodarczej. "Wydatki budżetu państwa związane m.in. z polityką prorodzinną czy plany obniżenia wieku emerytalnego mogą wywołać presję na wypłatę wyższej dywidendy przez spółki będące pod znaczącym wpływem Skarbu Państwa. Z drugiej jednak strony, plany repolonizacji banków czy konsolidacja polskich kopalń w ramach grup energetycznych mogą oznaczać konieczność zatrzymania zysków w spółkach na realizację tych planów" - powiedział też Wiśniewski.

Analiza KPMG została przeprowadzona na podstawie ogólnodostępnych informacji. Zbadano poziom wypłacanych dywidend za 2015 r. przez 166 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)