Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
23.08.2016 19:06
A A A


Ipopema Securities odnotowała 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal przekazało Grupie Enea propozycję przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice z  21 lipca 2017 r. na 19 grudnia 2017 r., podała grupa. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest już gotowa w ponad 88%.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie oddalającego powództwo konsorcjum Polimex-Mostostal, Metrostav a.s. i Doprastav a.s. dotyczące kontraktu na budowę autostrady A4 na odcinku Szarów Brzesko, przeciwko Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, o zapłatę kwoty 114,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, tytułem zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w związku z wprowadzonymi przez inwestora zmianami zakresu robót, przy okoliczności znacznej zmiany cen rynkowych materiałów, podał Polimex.

Oferta Torpolu, warta 34,36 mln zł brutto, jest w ocenie spółki najkorzystniejsza w postępowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych na modernizację linii kolejowej Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe, podała spółka po otwarciu ofert.

Empik Media & Fashion zostanie przejęty przez jednego z akcjonariuszy - Bookzz Holdings Limited, poinformowała spółka.

ES-System liczy się z niewielkim spadkiem sprzedaży krajowej w III kw. br., natomiast liczba zapytań ofertowych pozwala optymistycznie patrzeć na sprzedaż eksportową, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

Oferta Torpolu, warta 304,3 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków", podała spółka.

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu województwa świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych województwa. Bank obsługuje tym samym budżety ośmiu miast wojewódzkich i siedmiu województw, co czyni go liderem w zakresie usług finansowych dla samorządów, podał PKO BP.

PGS Software przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek, 25 sierpnia, podała spółka.

MCI Capital rozważa ogłoszenie "mikro wezwania" na ok. 1 mln sztuk akcji o wartości ok. 10 mln zł, poinformowała członek zarządu Ewa Ogryczak.

Echo Prime Assets - spółka zależna Echo Investment - zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży łącznie ok. 7,5% akcji Echo Polska Properties za łącznie ok. 38,59 mln euro na rzecz: Lisala z siedzibą w Warszawie oraz Leona Koka (LK), będącego osobą fizyczną, obywatelem Republiki Południowej Afryki oraz dyrektorem finansowym Redefine Properties Limited, podało Echo.

MLP Group odnotowało 26,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 29,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Capital odnotował 16,24 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 55,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unified Factory zawarł z Noble Securities umowę na przeprowadzenie emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 10 mln zł i skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, podała spółka.

PCC Rokita odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Szefowie PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) spotkają się w czwartek z przedstawicielami UniCredit, aby negocjować warunki odkupu akcji Banku Pekao, sprzedanych Włochom w ubiegłym stuleciu, wynika z nieoficjalnych informacji "Dziennika Gazety Prawnej".