Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 66,25 mln zł w II kw. 2016 r.

ISBNews
24.08.2016 07:39
A A A


Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 66,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 95,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 68,22 mln zł wobec 103 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 809,28 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 848,13 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 227,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 760,78 mln zł w porównaniu z 1 918,54 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A. były mniejsze o 157,8 mln zł (tj. o 8,3%), w tym: z tytułu sprzedaży krajowej - zmniejszyły się o 63,2 mln zł (tj. o 5,1%), a z tytułu sprzedaży za granicę - zmniejszyły się o 94,6 mln zł (tj. o 13,8%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 228,76 mln zł wobec 274,32 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2016 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości około 74,6 mln zł (w tym: jednostka dominująca 60,4 mln zł), głównie na projekty związane z rozwojem biznesu, budową nowych (rozbudową/przebudową istniejących) instalacji, podwyższeniem zdolności produkcyjnej oraz ochroną środowiska, podano także w raporcie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)