Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 11,7% r/r wg masy w lipcu

ISBNews
30.08.2016 07:22
A A A


Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Przewozy PKP Cargo spadły o 11,7% r/r według masy do 8,2 mln ton i o 12,3% według pracy przewozowej do 2,2 mld tonokilometrów w lipcu br., podała spółka, powołując się na dane GUS.

Przewozy narastająco po 7 miesiącach roku wyniosły wg masy 53,6 mln ton (-10,7% r/r), a według pracy przewozowej 14,4 mld tonokilometrów (-9,3% r/r).

Grupa PKP Cargo po siedmiu miesiącach 2016 roku miała 51,2% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,6% pod względem masy. Tym samym udział rynkowy przewoźnika w ujęciu masy był o 4,4 pkt proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 5,1 pkt proc.

"Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w lipcu w porównaniu do ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, metali i rud żelaza oraz drewna. Mniejsze przewozy węgla były spowodowane utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce, a także remontem bocznicy przy elektrowni jednego z największych klientów. Niższy wolumen przewozów kamienia wynikał z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych. Zmniejszone przewozy rud to rezultat kilkumiesięcznego, zakończonego już generalnego remontu pieca w jednym z zakładów ważnego klienta PKP Cargo w Polsce, a metali - modernizacji linii ciągłego odlewania stali w innym zakładzie. Mniejsze przewozy drewna były spowodowane spadkiem importu z Białorusi" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w lipcu wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, m.in. rud, kamienia, drewna i kontenerów.

"W porównaniu do wyników sprzed roku, w lipcu Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. kontenerów i koksu. Za wzrost w segmencie intermodalnym odpowiadają większe przewozy do portów morskich i w odwrotnym kierunku, rozwój połączeń w korytarzu Wschód-Zachód oraz nadal rosnące transporty koksu w kontenerach. Konwencjonalne przewozy koksu rosły w lipcu w związku z większą liczbą połączeń do polskich portów oraz w rezultacie pozyskania przez PKP Cargo nowego kontraktu eksportowego do Niemiec dla jednego z największych na świecie producentów stali" - czytamy dalej.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)