BOŚ Bank: Słabszy wzrost PKB w II kw. to zapewne skutek osłabienia inwestycji

ISBNews
30.08.2016 08:44
A A A


Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Wzrost PKB w II kw. br. okazał się nieco niższy od oczekiwanego głównie ze względu na słabsze dane dotyczące inwestycji, uważa główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dziś o godz. 10:00 wstępny szacunek danych o PKB za II kw. br. W połowie sierpnia GUS podał w szybkim szacunku, że PKB wzrósł o 3,1% r/r w II kw. br.

Tarnawa wskazuje, że prognoza banku na II kw. przed publikacją szybkiego szacunku opiewała na 3,3% - obecnie została obniżona do 3,1% (wobec 3% r/r wzrostu w I kw. br.).

"Sądzimy, że powodem gorszego wyniku wzrostu PKB były słabsze dane dot. inwestycji, wobec naszych pierwotnych założeń, jednocześnie biorąc pod uwagę dane dot. finansów JST (wydatki inwestycyjne) czy też nakładów inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw uważamy, że wciąż prognoza po stronie nakładów inwestycyjnych jest obarczona ryzykiem słabszego wyniku, przy np. lepszych danych w zakresie spożycia prywatnego czy też eksportu netto" - uważa Tarnawa.

W II kw. oczekuje on solidnego wzrostu dynamiki spożycia prywatnego z uwagi na bardzo silny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych zarówno dochodów z pracy, jak i dodatkowych dochodów z tytułu wypłat środków w ramach programu "Rodzina 500+" (choć w II kw. ten efekt dla konsumpcji prywatnej będzie jeszcze ograniczony z uwagi na wypłatę świadczeń dopiero w trakcie kwartału).

"Oczekujemy także minimalnej poprawy wyniku w zakresie inwestycji, przy ograniczeniu skali spadku inwestycji prywatnych przedsiębiorstw, wciąż dobrych danych w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz bardzo słabych danych w zakresie inwestycji publicznych" - wskazuje główny ekonomista.

Solidne zmiany, znoszące się, w zakresie eksportu netto oraz zapasów to pochodna wygasania efektu z I kw, zauważył także Tarnawa. W minionych kwartałach niejednokrotnie miały miejsce takie okresowe silne zmiany w zakresie poziomu zapasów, które zazwyczaj wiązały się z analogicznie silnymi zmianami w zakresie importu, wpływając na kontrybucję eksportu netto.

"Jednocześnie te wzajemnie znoszące się efekty pozostają praktycznie bez wpływu na wynik PKB ogółem. Poza tymi efektami, oczekujemy w II kw. stabilnej dynamiki wzrostu krajowego eksportu" - podsumował.

(ISBnews)