Portfel Trakcji wynosił 1,34 mld zł na koniec czerwca

ISBNews
30.08.2016 09:14
A A A


Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 1 340 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), podała spółka. W okresie I półrocza 2016 roku spółki z Grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 243 mln zł.

"Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 30 czerwca 2016 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w bieżącym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2016 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie półrocznym.

Największe trzy realizowane obecnie przez Grupę kontrakty to: modernizacja linii kolejowej E 30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III Podłęże - Bochnia (625 mln zł), modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica woj. Dolnośląskiego (535 mln zł) i modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III Dębica - Sędziszów Małopolski (417 mln zł).

Natomiast trzy najważniejsze umowy na usługi budowlane zawarte przez spółki Grupy Trakcja w trakcie I półrocza 2016 roku to: naprawa nawierzchni drogowych w mieście Kowno (64 mln zł, spółka AB Kauno Tiltai), modernizacja 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała
Rawska - Strzałki tor nr 1 i 2 linii kolejowej nr 4 na Centralnej Magistrali Kolejowej (19 mln zł) i przebudowa dróg w rejonie miast Kozłowa Ruda, Mariampol oraz Szaki (18 mln zł, spółka AB Kauno Tiltai).

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2015 r. Grupa Trakcja miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)