Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

ISBNews
22.09.2016 18:25
A A A


W poprzedniej wersji depeszy podaliśmy - zgodnie z pierwotną informacją spółki - że rada wierzycieli Hawe ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym, podjęła uchwałę o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki. Według opublikowanej przez Hawe korekty raportu bieżącego uchwała w sprawie zasadności dalszego prowadzenia tego postępowania została poddana pod głosowanie na posiedzeniu rady wierzycieli 21 września 2016 roku, jednak nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Poniżej poprawiona wersja depeszy:

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Rada wierzycieli ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym Hawe podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego zarządcy Hawe - Wojciecha Makucia - oraz powołaniu do pełnienia tej funkcji spółki PMR Restrukturyzacje. Na wczorajszym posiedzeniu rada nie podjęła uchwały o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki, podało Hawe.

Pod koniec marca Hawe złożyło wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego i powołania do tej funkcji kancelarii PMR Restrukturyzacje, która pełniła już rolę zarządcy sanacyjnego w Hawe Telekom.

W lipcu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe. Wcześniej zarządca Hawe w restrukturyzacji złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, ponieważ uznał, że podane przez dłużnika źródła finansowania układu oraz kosztów postępowania sanacyjnego były nierealne.

Hawe podało 8 czerwca, że zarządca spółki złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego w stosunku do spółki.

Zgodnie z decyzją sądu z marca br., w Grupie Hawe wszczęto dwa postępowania sanacyjne. Objęto nim Hawe S.A. oraz Hawe Telekom - spółki zależnej od Hawe S.A. Sąd wszczynając postępowania sanacyjne powołał w tych spółkach odrębnych zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego.

Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)