BIEC: WRP spadł o 0,8 pkt we wrześniu, pozytywny obraz rynku pracy utrzymuje się

ISBNews
30.09.2016 09:00
A A A


Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł we wrześniu br. o 0,8 pkt m/m, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

"Wciąż przeważają czynniki oddziałujące w kierunku poprawy na rynku pracy i obniżenia stopy bezrobocia. Systematycznie zmniejsza się napływ nowych bezrobotnych, podaż ofert pracy utrzymuje się na wysokim poziomie. Jedyne, co może niepokoić, to zmniejszająca się w ostatnich miesiącach liczba osób bezrobotnych znajdujących zatrudnienie. Ponadto, po raz pierwszy od połowy 2015 roku wzrosła liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy" - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika - pięć zmierza ku spadkowi, a trzy w kierunku wzrostu.

Mniej osób traci pracę a ci, którzy ją utracili znacznie łatwiej znajdują ponowne zatrudnienie bez pośrednictwa PUP-ów.

W raporcie BIEC-a podkreślono, że od początku roku w urzędach pracy rejestrowano średnio ok. 20% więcej ofert pracy każdego miesiąca niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co skutkowało tym, że od początku 2016 r. napływ do bezrobocia zmniejszył się o około 65 tysięcy osób.

"Wśród licznych pozytywnych zmian zachodzących na rynku pracy, niepokój może budzić spadająca w ostatnich miesiącach liczba osób bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie i zostały wyrejestrowane ze spisu bezrobotnych. Obecnie takich osób jest o około 20 tysięcy mniej niż na początku bieżącego roku. Być może jest to efekt struktury bezrobocia, gdzie ponad 30% osób bezrobotnych to osoby bez kwalifikacji a w przypadku 40% osób bezrobotnych, okres pozostawania bez pracy trwa dłużej niż rok" - czytamy w raporcie.

Zwolnienia zapowiadane są przez przedsiębiorstwa do 49 pracujących, zaś duże przedsiębiorstwa zapowiadają wzrost zatrudnienia.

Redukcje zatrudnienia zapowiada branża odzieżowa, poprawę w strukturze zatrudnienia - zapowiadają producenci urządzeń elektrycznych, producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli oraz producentów pozostałego sprzętu transportowego.

(ISBnews)