Kalendarium ISBnews

ISBNews
04.10.2016 18:56
A A A


ŚRODA, 5 października

-- Międzynarodowe Targi Medyczne - II dzień

-- Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

-- 9.30 : Konferencja ?Odpowiedzialny rozwój ? odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD."  

--10:00: Prezentacja "EU Regular Economic Report" Banku Światowego  

--10:00: Konferencja konsorcjum EO Cloud nt. projektu chmury obliczeniowej    

-- 15:00: Kongres Dyrektorów Finansowych    

-- 16.00: Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

 

CZWARTEK, 6 października

-- Międzynarodowe Targi Medyczne - II dzień

--10:00: Konferencja Grupy Copernicus nt. perspektyw  

--10:00: Konferencja VMWare nt. kluczowych wyzwań rynku IT  

 

WTOREK, 11 października

--14:00: GUS opublikuje ostateczne dane nt. CPI za wrzesień

 

ŚRODA, 12 października

--14:00: NBP opublikuje  dane dot. inflacji bazowej za wrzesień 2016 r.

 

PIĄTEK, 14 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. obrotów handlu zagranicznego za okres I-VIII 2016 r.

--14:00: GUS opublikuje wyniki finans. SKOK-ów za 2015 r.

--14:00: NBP opublikuje dane dot. podaży pieniądza M3 i bilans płatniczy  za IX 2016 r.

 

PONIEDZIAŁEK 17 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.

 

WTOREK, 18 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IX 2016 r.

 

ŚRODA, 19 października

--10:00: GUS opublikuje dane dot. długu i deficytu general government w 2015 r. oraz weryfikację szacunku PKB za okres 2010-2015

--14:00: GUS opublikuje dane dot. PPI, produkcji przemysłowej, budowlano montażowej oraz dynamikę sprzedaży detal. za IX w 2016 r.

 

CZWARTEK, 20 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w X w 2016 r.

--14:00: GUS opublikuje wyniki finans. funduszy inwest. i TFI za I pół. 2016 r.