Kalendarium ISBnews

ISBNews
07.10.2016 18:31
A A A


PONIEDZIAŁEK, 10 października

--10:00: Konferencja prasowa ING Lease nt. wyników badań dotyczących potencjału i potrzeb klientów w zakresie leasingu oraz planów rozwoju oferty

 

WTOREK, 11 października

--14:00: Konferencja prasowa NFOŚiGW nt. m.in. ogłoszonych i planowanych naborów w POIiŚ, oferty programowej oraz działań i planów BOŚ

--14:00: GUS opublikuje ostateczne dane nt. CPI za wrzesień

 

ŚRODA, 12 października

--14:00: NBP opublikuje  dane dot. inflacji bazowej za wrzesień 2016 r.

 

CZWARTEK, 13 października

--Warsztat "Inwestycje w nieruchomości w formie REIT" 

--Polsko-francuskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premier Polski Beaty Szydło oraz prezydenta Francji Françoisa Hollande'a w Warszawie

 

PIĄTEK, 14 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. obrotów handlu zagranicznego za okres I-VIII 2016 r.

--14:00: GUS opublik. wyniki finans. SKOK-ów za 2015 r.

--14:00: NBP opublik. dane dot. podaży pieniądza M3 i bilans płatniczy  za IX 2016 r.

 

PONIEDZIAŁEK 17 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.

 

WTOREK, 18 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IX 2016 r.

 

ŚRODA, 19 października

--10:00: GUS opublikuje dane dot. długu i deficytu general government w 2015 r. oraz weryfikację szacunku PKB za okres 2010-2015

--14:00: GUS opublikuje dane dot. PPI, produkcji przemysłowej, budowlano montażowej oraz dynamikę sprzedaży detal. za IX w 2016 r.

 

CZWARTEK, 20 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w X w 2016 r.

--14:00: GUS opublikuje wyniki finans. funduszy inwest. i TFI za I pół. 2016 r.