Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

ISBNews
10.10.2016 13:40
A A A


Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Unified Factory planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii A. Jako dzień wykupu wskazało 9 listopada, będący jednocześnie terminem płatności kuponowych za VII okres odsetkowy, podała spółka.

"Kwota na jedną obligację, w jakiej obligacje będą podlegać spłacie w wyniku realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie równe będzie: wartości nominalnej obligacji, wartości odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz opcji wcześniejszego wykupu, liczonej jako procent wartości nominalnej w wysokości 0,5%" ? czytamy w komunikacie.

Emisja obligacji serii A została przeprowadzona na okres 24 miesięcy z maksymalnym terminem wykupu przypadającym w dniu 9 lutego 2017 roku w liczbie 3000 sztuk o wartości 3 mln zł. Obligacje serii A są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst, podano również.

"Wcześniejszy wykup na żądanie emitenta zostanie przeprowadzony zgodnie z celami emisji obligacji serii B, na które obok wykupu obligacji serii A, składają się dodatkowo wydatki na rozwój Platformy Customer Service Automation oraz wydatki marketingowe. Spółka poinformowała o tym w dniu 31 sierpnia 2016 roku, w związku z zakończeniem emisji i przydziałem obligacji serii B w wysokości 10 mln zł. Obligacje serii B mają być przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst" ? czytamy dalej.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)