Kalendarium ISBnews

ISBNews
11.10.2016 19:01
A A A


ŚRODA, 12 października

--08:30:  9. Warsaw International Media Summit dzień 1    

--09:00: Konferencja "Polska: brama dla dostaw LNG z USA do Europy Środkowo-Wschodniej" z udziałem prezesa Gaz-Systemu i ambasadora USA w Polsce  

--10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pt. "Ile potrwa obserwowane wyhamowanie w sektorze budowlanym?"  

--10:00: Spotkanie prasowe Spectra Development prezentujące biurowiec Bobrowiecka 8 w Warszawie  

--14:00: NBP opublikuje  dane dot. inflacji bazowej za wrzesień 2016 r.

 

CZWARTEK, 13 października

--Warsztat "Inwestycje w nieruchomości w formie REIT"   

--08:30:  9. Warsaw International Media Summit dzień 2    

--10:00: Prezentacja raportu ?ASY POLSKIEJ GOSPODARKI

 

PIĄTEK, 14 października

--09:00: NBP konferencja Central Europe's Growth Perspectives in a ?New Normal"  

--09:30 Spotkanie prasowe TMR nt. wyników i planów  

--14:00: GUS opublikuje dane dot. obrotów handlu zagranicznego za okres I-VIII 2016 r.

--14:00: GUS opublik. wyniki finans. SKOK-ów za 2015 r.

--14:00: NBP opublik. dane dot. podaży pieniądza M3 i bilans płatniczy  za IX 2016 r.

 

PONIEDZIAŁEK 17 października

--10.30: Randstad opublikuje kwartalny Monitor Rynku Pracy  

--14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.

 

WTOREK, 18 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IX 2016 r.

 

ŚRODA, 19 października

--10:00: GUS opublikuje dane dot. długu i deficytu general government w 2015 r. oraz weryfikację szacunku PKB za okres 2010-2015

--14:00: GUS opublikuje dane dot. PPI, produkcji przemysłowej, budowlano montażowej oraz dynamikę sprzedaży detal. za IX w 2016 r.

 

CZWARTEK, 20 października

--14:00: GUS opublikuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w X w 2016 r.

--14:00: GUS opublikuje wyniki finans. funduszy inwest. i TFI za I pół. 2016 r.