Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
13.10.2016 18:54
A A A


Presco Group podniosło cenę w wezwaniu na akcje własne do 7,35 zł z oferowanych początkowo 6,5 zł, podała spółka.

Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę III etapu osiedla Nowe Rokitki w Rokitkach koło Tczewa, podała spółka. Pierwsze lokale mają zostać oddane do użytku w II poł. 2017 roku.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o zmianach w realizowanym programie emisji obligacji i wyrażeniu zgody na emisję nowej serii obligacji w kwocie do 300 mln zł, które mają zostać objęte przez Towarzystwo Finansowe Silesia (TF Silesia), wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Getin Noble Bank (GNB) wyemituje do 40 000 obligacji podporządkowanych serii PP6-I o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł w ramach programu maksymalnej wartości do 750 mln zł, podał bank w ostatecznych warunkach oferty.

T-Bull chce zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w 2016 r., podała spółka.

11 bit studios zdecydował o przesunięciu premiery "Beat Cop" na I kwartał 2017 r. z powodu chęci dopracowania gry, zarówno od strony artystycznej, jak i technologicznej, co zwiększy jej potencjał komercyjny i sprzedażowy, podała spółka.

CI Games realizuje soft launch mobilnej wersji gry "Lords of the Fallen", poinformował ISBnews prezes Marek Tymiński.

Najbliższym ważnym krokiem milowym dla CI Games jest wewnętrzne uruchomienie "Sniper Ghost Warrior 3" na konsole, poinformował ISBnews prezes Marek Tymiński. Pierwsze "mocne uderzenie marketingowe" nastąpi już w grudniu.

Erbud zawarł umowę sprzedaży 100% akcji spółki zależnej Budlex na rzecz Holdinvest 1 za 45 mln zł, podała spółka.

"Gazeta Wyborcza" będzie się ukazywać w nowej formule wydawniczej od 17 października br., nastąpi też podwyżka ceny poszczególnych wydań dziennika, poinformowała Agora. W poniedziałki i piątki egzemplarz "Gazety Wyborczej" będzie kosztować 3,99 zł, we wtorki, środy i czwartki ? 2,99 zł, a wydanie weekendowe ? 4,49 zł w Warszawie i 4,29 zł w pozostałych miastach, podano również.

Orange Polska uruchomił komercyjnie usługę Voice over LTE, bazującą na najnowszej technologii transmisji głosu w cyfrowych sieciach komórkowych, podał operator.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie emisji 1,2 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, poinformowała giełda.

Łączna wartość pozyskanych przez Grupę Pragma Inkaso wierzytelności w III kw. 2016 r. wyniosła 495, 024 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 160% r/r, poinformowała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ze spółką FX Energy z segmentu wydobywczego PKN Orlen, w ramach porozumienia operatorskiego, rozpoczęła wiercenie otworu poszukiwawczego Miłosław-5K/H, który jest zlokalizowany w miejscowości Winna Góra w gminie Środa Wielkopolska, poinformowała spółka. Celem prowadzonych prac jest udokumentowanie złoża gazu, podano również.

UniCredit sprzedał ok. 121,4 mln akcji, stanowiących 20% kapitału FinecoBanku po 4,55 euro za sztukę, czyli łącznie za ok. 552 mln euro brutto w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, podała instytucja.

Inno-Gene zakończył subskrypcję prywatną i przydzielił 772 obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. każda, poinformowała spółka. Obligacje serii A nie będą przedmiotem wniosku o wprowadzenia na rynek ASO Catalyst, podano również.

Fortuna po dobrym pierwszym półroczu 2016 liczy na utrzymanie trendu systematycznej poprawy wyników w porównaniu z poprzednimi latami, poinformował ISBnews dyrektor ds. rozwoju Leszek Haba. Poinformował też, że spółka negocjuje obecnie przedłużenie umowy sponsorskiej z Legią Warszawa, a zakres przyszłej współpracy może się zwiększyć.

Globe Trade Centre (GTC) otrzymał od prezydenta m. st. Warszawy odmowę udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Wilanów, podała spółka.

Plaza Centers N.V. przedłużyła termin na zawarcie umowy sprzedaży działki w Grecji do połowy listopada 2016 r., podała spółka.

Plaza Centers N.V. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży działki o powierzchni 2,47 m2 w centrum Kielc za cenę 2,28 mln euro, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 62,95 mln zł we wrześniu br., co oznacza wzrost o 36,22% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 519,47 mln zł, tj. o 35,2% więcej niż rok wcześniej, czytamy w komunikacie.

Ronson Development otrzymał pozwolenie na budowę pierwszego etapu osiedla Miasto Moje zlokalizowanego przy ul. Marywilskiej na warszawskiej Białołęce, poinformowała spółka. W I etapie powstanie 233 mieszkań, a całe osiedle docelowo będzie liczyć około 1500 lokali i będzie największym projektem w historii spółki, podano również.

11bit studios udostępnia dodatek DLC do mobilnej wersji gry "This War of Mine", podała spółka. Liczy, że będzie miał pozytywny wpływ na wyniki za IV kwartał.

Największym wyzwaniem dla rynku budowlanego - szczególnie wykonawców infrastruktury kolejowej - będzie przetrwanie trudnego 2017 roku, w którym spółki nie będą jeszcze osiągać znaczących przychodów z oczekiwanych, nowych zamówień PKP PLK. Trakcja PRKiI chce w związku z tym dywersyfikować działalność w kierunku rynku drogowego i energetycznego w Polsce i za granicą, m.in. w Szwecji, poinformował ISBnews prezes Jarosław Tomaszewski.

Nova Polonia II - fundusz private equity, któremu doradza Krokus PE - sprzedał wszystkie akcje spółki Polwax, realizując 3,5-krotny zwrot z inwestycji oraz ponad 45% IRR, poinformowała firma doradcza. Fundusz zainwestował w Polwax w 2012 roku kwotę 34 mln zł, podano również.

Polnord zdecydował o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu 71 114 obligacji serii NS2 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7,11 mln zł, podała spółka. Data przedterminowego wykupu została wyznaczona na dzień 13 listopada, a dzień ustalenia praw do świadczeń na 3 listopada.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyklucza akcje Empik Media & Fashion z obrotu z dniem 18 października, podano w komunikacie.

Akcjonariusze Idea Bank zdecydują 25 października o przedłużeniu o rok, tj. do końca 2017 roku pierwszego programu emisji bankowych papierów wartościowych (BPW) o wartości do 1 mld zł, wynika z projektów uchwał walnego.

Cena maksymalna w ofercie publicznej Artifex Mundi została ustalona na poziomie 33 zł za akcję, podała spółka. Oferta obejmuje do 6,65 mln akcji.

PZ Cormay ma umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do 19,99 mln zł.

Część niemieckich spółek zależnych Pfleiderer Group zawiązało rezerwy w łącznej wysokości 7,3 mln euro, podała grupa.

Grupa Azoty, w związku ze spisaniem w koszty przez spółkę zależną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group (AFRIG) - aktywów na kwotę ok. 18 mln zł, szacuje wpływ zdarzenia na skonsolidowany wynik Grupy na działalności operacyjnej EBIT w III kw. 2016 r. na tę samą kwotę, wynika z komunikatu Grupy Azoty.

African Investment Group z siedzibą w Dakarze (AFRIG), spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police", zdecydował o spisaniu w koszty kwoty ok. 18 mln zł, podały Azoty. Wpłynie to na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za okres 9 miesięcy 2016 r.