Sąd odrzucił skargę CUW na wyrok KIO ws. przetargu na obsługę administracji

ISBNews
14.10.2016 17:47
A A A


Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę Skarbu Państwa - Centrum Usług Wspólnych (CUW), działającego w imieniu jednostek administracji publicznej, na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej zapadły w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania wniesionego przez InPost, podała spółka.

"Oznacza to iż ww. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, nakazujący zamawiającemu - Centrum Usług Wspólnych [...] - dokonanie unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym' jest prawomocny" ? czytamy w komunikacie.

We wrześniu KIO uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez CUW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej". Oznacza to, że po ewentualnym wykonaniu wyroku, oferta złożona przez InPost będzie nadal ofertą najkorzystniejszą.

Pod koniec maja InPost otrzymał pismo, w którym CUW unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty oraz postanowił dokonać ponownej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. InPost wniósł odwołanie 3 czerwca.

Przetarg na obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych miał wartość około 33 mln zł. Dwuletnia umowa miała wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku.

InPost to spółka z Grupy Integer.pl, notowana na GPW w Warszawie od października 2015 roku.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)