Akcenta: Prawie 4/5 MŚP nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym

ISBNews
20.10.2016 12:06
A A A


Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Przed ryzykiem niekorzystnych zmian notowań nie zabezpiecza swoich kontraktów 78% małych i średnich i przedsiębiorstw (MŚP) zajmujących się handlem zagranicznym, wynika z badania przeprowadzonego przez 4P research mix dla instytucji płatniczej Akcenta. 

"Ryzyko kursowe w handlu zagranicznym może zmniejszyć przychód z danej transakcji, a tym samym istotnie wpłynąć na jej opłacalność. To z kolei może być szczególnie groźne dla mniejszych eksporterów czy importerów, z natury rzeczy bardziej wrażliwych na zachwianie równowagi w finansach" - powiedział dyrektor zarządzający w Polsce Radosław Jarema, cytowany w komunikacie.

Wśród firm zajmujących się eksportem z zabezpieczeń korzysta 20% przedsiębiorców, w przypadku importerów ten odsetek wynosi obecnie 23%, podano również.

"Przedsiębiorcy często nie mają nawet świadomości tego, że takie możliwości istnieją. A jeśli już o nich wiedzą, to uważają, że są to rozwiązania zbyt drogie lub zwyczajnie nie nadają się dla małych lub średnich firm. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Eksporterzy i importerzy mają chociażby dostęp do forwardów, które są najłatwiejszym sposobem zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. To rozwiązanie nie tylko proste, ale także łatwo dostępne i, co ważne, całkowicie bezpłatne. Dlatego tak dobrze sprawdza się w przypadku MŚP" - powiedział Jarema.

Spośród innych sposobów zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, przedsiębiorcy stosunkowo najczęściej przerzucają ryzyko kursowe na klienta czy kontrahenta poprzez fakturowanie w walucie krajowej (13% importerów i 35% eksporterów, którzy korzystali z zabezpieczeń) lub uwzględnienie wahań kursów w cenach (9% importerów i 40% eksporterów), podano również.

"Inne najczęściej stosowane przez MŚP metody ochrony przed ryzykiem kursowym to: ujmowanie kosztów i dochodów w jednej walucie (13% importerów i 30% eksporterów), opcje walutowe (22% importerów i 10% eksporterów), ubezpieczenie ryzyka walutowego (13% importerów i 5% eksporterów) oraz faktoring międzynarodowy (13% importerów i 5% eksporterów)" - czytamy dalej w materiale.

Badanie zostało przeprowadzone przez 4P research mix na zlecenie instytucji płatniczej Akcenta na przełomie września i października oraz objęło grupę mikro, małych oraz średnich firm, dla których eksport lub import jest istotną częścią działalności. Dane zebrano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 200 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Akcenta to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

(ISBnews)