MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 899,2 mld zł w sierpniu

ISBNews
20.10.2016 14:59
A A A


Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2016 r. wzrosło o 1,1% m/m i wyniosło 899 200,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca ub. roku zwiększyło się o 7,7%.

"Wzrost zadłużenia w sierpniu 2016 r. był głównie wypadkową:
?  wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+10,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
?  umocnienia złotego (-1,2 mld zł) - o 0,3% wobec EUR, 0,7% wobec USD, 1,3% wobec CHF i o 0,1% wobec JPY;
?  ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,5 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem:
?  finansowania deficytu budżetu państwa (+14,9 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+6,6 mld zł);
?  wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+38,5 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
?  osłabienia złotego (+7,8 mld zł) - o 2,2% wobec EUR, 0,2% wobec USD, 0,9% wobec CHF i o 16,9% wobec JPY, podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2016 r. zwiększyło się o 9,4 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; 8,8 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,4 mld zł).

"W sierpniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 0,5 mld zł, co było wypadkową dodatniego salda emisji długu (+1,7 mld zł) i umocnienia złotego (-1,2 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec sierpnia br. 596,2 mld zł i wzrosło o 1,6% m/m (oraz o 9,7% od grudnia ub. r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 303 mld zł (wzrosło o 0,2% m/m i wzrosło o 4% od grudnia ub. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 4,08 mld zł w sierpniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 559,6 mld zł (wzrosło o 2,1% m/m i wzrosło o 9% od grudnia ub.r.).

"W sierpniu 2016 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 33,7%, tj. zmniejszył się o 0,3 pkt proc. m/m i o 1,2 pkt
proc. względem końca 2015 r. Spadek udziału w sierpniu wynikał przede wszystkim z większej skali emisji długu na rynku krajowym niż na rynku zagranicznym, a także z umocnienia złotego wobec wszystkich walut, w których nominowane jest zadłużenie. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W sierpniu 2016 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 53,6%, tj. nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca oraz zmniejszył się o 4,4 pkt proc. względem końca 2015 r., podano także. 

(ISBnews)