Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 4,48 mln zł w III kw. 2016 r.

ISBNews
26.10.2016 08:56
A A A


Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Ropczyce odnotowały 4,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,38 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,61 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 49,66 mln zł rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że zanotowała najlepszy wynik netto trzeciego kwartału w ostatnich latach.

"Mamy jasno określoną strategię, która przynosi wymierne  efekty. W trzecim kwartale skupiliśmy się na poszukiwaniu nowych obszarów aktywności rynkowej, co zaczyna przekładać się na coraz lepszą sprzedaż na rynkach wcześniej nieobsługiwanych, na których można realizować ponadprzeciętne marże. Jesienią i zimą nasi klienci często przerywają produkcję i decydują się na remonty, więc dla nas jest to najbardziej pracowity okres. Jesteśmy na to przygotowani i liczymy na udaną końcówkę roku" - skomentował prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 9,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,66 mln zł w porównaniu z 172,04 mln zł rok wcześniej.

Spółka wyjaśnia, że niekorzystna relacja na poziomie netto rok do roku w I-III kw. br. wynika przede wszystkim z poziomu wycen różnic kursowych dotyczących działalności finansowej w I połowie 2016 r.

"Stabilnie prezentujemy się w sektorze przemysłu cementowo-wapienniczego oraz hutnictwa żelaza i stali, gdzie obserwuje się największe wahania koniunktury. Rośniemy w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych oraz w przemyśle odlewniczym. Jeszcze nie wykorzystaliśmy w pełni naszego potencjału, szczególnie w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych, gdzie odnotowaliśmy 26-proc. wzrost r/r i chcemy utrzymać tą tendencję. Jest to jeden z najciekawszych biznesowo obszarów naszego rynku" - wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 9,61 mln zł wobec 9,84 mln zł zysku rok wcześniej.

W porównaniu ze stanem z końca 2015 roku Ropczyce zmniejszyły wielkość swoich zobowiązań o 17,8% (z 170,6 mln zł do 140,3 mln zł), a dług netto na koniec III kwartału był o 17 mln zł niższy (-20,5%) i wyniósł 66 mln zł.

"Regularne zmniejszanie zadłużenie to jeden z naszych celów strategicznych. Wskaźnik długu netto w relacji do EBITDA na koniec września 2016 r. wyniósł 2,1 wobec 2,8 na koniec 2015 rok. To oznacza dalsze zwiększenie bezpieczeństwa finansowego grupy oraz jeszcze lepszą jej kondycję finansową" - powiedział Siwiec.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)