Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A2 o łącznej wartości nom. 20 mln zł

ISBNews
28.10.2016 09:12
A A A


Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

"Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup portfeli wierzytelności. [...] Spółka wyemituje 20 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu obligacji nastąpi 7 października 2019 roku, podano także.

Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 281,16 mln zł.

Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)