Biomed-Lublin realizuje jak dotąd postanowienia układu w terminie

ISBNews
28.10.2016 09:49
A A A


Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zrealizowała zobowiązania wynikające z układu oraz odrębnych porozumień w terminie w październiku, poinformował prezes Andrzej Stachnik.

"Sprzyjające warunki rynkowe w połączeniu z wysiłkiem wkładanym przez nasz zespół skutkują dobrymi wynikami sprzedażowymi. Pozwala nam to realizować nasze zobowiązania w terminie. Jednocześnie nie ustajemy w pracach nad poprawą struktury bilansu. Pracujemy nad projektami, które pomogą upłynnić aktywa nieoperacyjne bez wpływu na potencjał rozwojowy spółki" - powiedział Stachnik, cytowany w komunikacie.

22 września 2016 roku uprawomocnił się zatwierdzony w czerwcu br. układ, przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli spółki w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Stwierdzenie przez sąd prawomocności postanowienia pozwoliło rozpocząć spłaty wierzycieli zgodnie z propozycjami układowymi zatwierdzonymi przez sąd. Wartość wierzytelności objętych układem wynosi łącznie 93,5 mln zł, podano również.

"Realizację postanowień układu traktujemy priorytetowo. Podstawowym celem prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest zapewnienie pełnej możliwości realizacji planu. Terminowe regulowanie zobowiązań potwierdza skuteczność tych działań. Jestem przekonany, że Biomed-Lublin jest w stanie nie tylko sprawnie realizować postanowienia układu, ale równocześnie prowadzić projekty prorozwojowe" - dodał Stachnik.

Pod koniec września Biomed-Lublin dokonał spłaty pierwszej raty na rzecz Banku Millennium. Spółka dokonała też spłaty pierwszej raty na rzecz obligatariuszy, zgodnie z harmonogramem zawartym w warunkach układu z wierzycielami. Wierzyciele z tej grupy otrzymali łącznie ok. 650 tys. zł w ramach spłaty zaległych odsetek. Pozostałe odsetki płacone będą w półrocznych odstępach, zgodnie z oryginalnym harmonogramem. Pierwsza spłata kapitału, w wysokości 5% jego wartości, trafi do obligatariuszy przed upływem trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia układu, podano również.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)