Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
31.10.2016 18:40
A A A


 

Coal Energy odnotowało 6,54 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/ 2016 (zakończonym 30 czerwca) wobec 36,18 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Leasing, spółka zależna Idea Bank, sfinalizowała nabycie 75 % akcji Getin Leasing od LC Corp B.V., podał Idea Bank.

Agencja ratingowa S&P zdecydowała się podtrzymać rating kredytowy PZU na poziomie A-, czyli najwyższym możliwym poziomie dla polskiej spółki, podał PZU w komunikacie. 

Akcjonariusze Kruka mają zdecydować w sprawie nowej emisji akcji serii G bez prawa poboru i zaoferowania ich w subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 29 listopada.

Serinus Energy Inc. uzyskał od rumuńskiego regulatora - Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (National Agency for Mineral Resources, NAMR) - ostateczne zatwierdzenie aneksu dotyczącego zgody na przedłużenie o etap 3 koncesji Satu Mare, zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii, podała spółka.

APS Energia szacuje wstępnie za 3 kwartały 2016 roku przychody na poziomie 42,2 mln zł, stratę operacyjną 3,3 mln zł i stratę netto 3,8 mln zł wobec odpowiednio 59,8 mln zł, 1,5 mln zł i 0,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Synektik odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Murapol zakończył subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii U i dokonaniu przydziału obligacji, poinformowała spółka. Subskrypcją objętych było 5 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podano również.

Getback podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GN o łącznej wartości nominalnej 15,71 mln zł, poinformowała spółka.

T-Bull, który w czwartek zadebiutuje na NewConnect, prognozuje 8,82 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4,82 mln zł zysku netto w br., a następnie 19,05 mln zł przychodów i 10,37 mln zł zysku w 2017 r. i odpowiednio 36,03 mln zł i 20,03 mln zł w 2018 r., podała spółka.

Erne Ventures sfinalizował zakup udziałów w Super Liquid z branży cieczy zagęszczanych, poinformowała spółka, Wartość transakcji wyniosła 37 tys. zł, a super Liquid uzyskała rekomendację dofinansowania z NCBiR w kwocie blisko 2,3 mln zł, podano także.

QubicGames zaktualizowało strategię wydawniczą gry "Robonauts" poprzez wydanie w pierwszej kolejności wersji premium na komputery PC/Mac oraz konsole Sony PS4, a następnie wersji mobilnej gry, podała spółka. QubicGames zbada wpływ decyzji o zmianie strategii wydawniczej na opublikowane prognozy finansowe na lata 2016/17.

Grodno złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad BaRGo sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim, podał Urząd.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) postanowiło przyznać projektowi Biotonu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długodziałających analogów insuliny mających zastosowanie w terapii cukrzycy" wnioskowane dofinansowanie w wysokości 20,99 mln zł, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica zdecydowała o ograniczeniu produkcji opon do pojazdów osobowych i ciężarowych w listopadzie i grudniu br., skutkiem czego prognozowana produkcja w całym 2016 r. będzie niższa o 3,02% w odniesieniu do opon do pojazdów osobowych i 3,86% w przypadku opon do pojazdów ciężarowych, w porównaniu do planów produkcyjnych na 2016 r., podała spółka.

Echo Investment i jej podmiot zależny, Q22 ? Projekt Echo - 128, zawarły przedwstępną umowę zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy Al. Jana Pawła II nr 22 w Warszawie oraz prawa własności budynku biurowo-handlowo-usługowego położonego na tym gruncie (znanego jako Q22) z IREEF - Strykow Propco jako kupującym oraz IREEF Lux HoldCo 3 S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jako gwarantem kupującego, podało Echo.

Enea złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu albo o odstąpieniu (w zależności od umowy) od długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów), podała spółka.

Asseco Central Europe odnotowało 2,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,14 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea podpisała z Węglokoksem i Towarzystwem Finansowym Silesia list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy (KHW) lub aktywa KHW, podała Enea.