KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

ISBNews
09.11.2016 14:37
A A A


Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,6 pkt proc. do 3,1% wobec szacunków z maja br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została obniżona - o 0,2 pkt proc. do 3,4%. Prognoza na 2018 r. przewiduje tempo wzrostu PKB na poziomie 3,2%.

"Perspektywy pozostają korzystne, z wzrostem PKB prognozowanym na 3,1% w 2016 r. i następnie 3,4% w 2017 r. Konsumpcja prywatna pozostanie dominującym czynnikiem wzrostu, ze szczególnie znaczącym wkładem we wzrost w 2016 i 2017 r. Dalsza poprawa na rynku pracy oraz wzrost transferów publicznych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów. Konsumpcja prywatna powinna spowolnić, gdy tymczasowe efekty nowych transferów socjalnych osłabną" - czytamy w raporcie z listopadowymi prognozami Komisji.

Aktywność inwestycyjna stopniowo będzie się odbudowywać pod koniec 2016 r., gdy więcej projektów finansowanych przez strukturalne fundusze unijne wejdzie w fazę implementacji.

Komisja prognozuje, że ceny konsumenckie spadną średnio o 0,2% w 2016 r., by wzrosnąć o 1,3% w 2016 i o 1,8% w 2018 r.

Komentując prognozy, Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że w całym horyzoncie prognozy Polska pozostanie jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE. Również w zakresie tempa wzrostu potencjalnego PKB w horyzoncie prognozy KE Polska pozostanie w czołówce wśród krajów UE. Jednym z czynników, który przyczynia się do wysokiego tempa wzrostu potencjału jest szybki wzrost produktywności pracy, podkreślił resort.

"Utrzymanie prognoz wzrostu potencjalnego PKB na stabilnym poziomie wskazuje, że KE pozytywnie ocenia fundamenty polskiej gospodarki" - skomentował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie. 

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
  2015 2016 2017 2018
 wzrost PKB (zmiana w %) 3,9 3,1 3,4 3,2
 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,2 3,7 3,9 2,9
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 2,3 4 3,3 3,1
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) 6,1 -1,5 3,7 4,9
 eksport (zmiana w %) 7,7 8,3 6,3 6,5
 import (zmiana w %) 6,6 8,2 7 6,8
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 3,5 2,6 3,6 3,2
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) -0,2 0,3 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) 0,6 0,3 -0,1 0,1
 zatrudnienie (zmiana w %) 1,4 1,1 0,3 0
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 7,5 6,2 5,6 4,7
 inflacja HICP (%) -0,7 -0,2 1,3 1,8
 saldo obrotów bieżących (% PKB) 0,9 0,8 0,2 -0,1
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB -2,6 -2,4 -3 -3,1
 dług publiczny jako % PKB 51,1 53,4 55 55,5


(ISBnews)