KE obniżyła prognozę deficytu general government Polski do 2,4% PKB w 2016 r.

ISBNews
09.11.2016 14:45
A A A


Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,4% PKB w tym roku, podała Komisja Europejska w listopadowych prognozach. Natomiast na 2017 r. prognozowane pozostanie w ramach unijnego limitu 3% PKB.

W maju Komisja prognozowała wyższe poziomy deficytu: 2,6% PKB na 2016 r. i 3,1% na 2017 r.

KE zwraca uwagę, że poziom 2,4% w relacji deficytu do PKB jest najniższy od 2007 r. W 2018 r. Komisja przewiduje przekroczenie deficytu general government do 3,1% PKB.

" Polski deficyt general government na 2017 r. wyniesie 3% PKB z uwagi na rosnące koszty wypłat na dzieci i planowane obniżenie wieku emerytalnego (które będzie miało zastosowanie w życie w IV kw. 2017 r). Spodziewamy się, że ta sytuacja zostanie skompensowana częściowo przez rosnące przychody podatkowe i kontrybucje socjalne z uwagi na polepszające się fundamenty makroekonomiczne" - czytamy w materiale.

Według prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" wzrośnie do 53,4% PKB w 2016 r. (z 51,1% rok wcześniej), następnie 55% w 2017 r. i 55,5% w 2018 r.

"Prognoza KE oraz podejmowane działania w zakresie ściągalności podatków wskazują, że nie ma ryzyka objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu" skomentował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie resortu finansów.

Ministerstwo Finansów wskazało, że wyższy niż prognozowany przez MF deficyt w latach 20172018 wynika z bardziej pesymistycznych niż rynkowe prognoz KE odnośnie do wzrostu gospodarczego w Polsce, jak i ze stosowanego przez KE podejścia, tj. nieuwzględniania efektów planowanych przez Rząd działań zwiększających ściągalność podatków oraz wymogów związanych ze stosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej w latach nieobjętych projektem budżetu państwa.

"Prognozy Ministerstwa Finansów, uwzględniające m.in. skutki działań zwiększających ściągalność podatków zakładają, że w latach 2016-2017 deficyt będzie poniżej progu 3% PKB (odpowiednio 2,6% i 2,9% PKB)" - czytamy dalej w komunikacie.

(ISBnews)