Zysk netto Ronsona wyniósł 10,1 mln zł w III kw. 2016 r. wobec straty rok temu

ISBNews
15.11.2016 08:43
A A A


Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Ronson odnotował 10,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,02 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,34 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 68,38 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 202,57 mln zł w porównaniu z 162,6 mln zł rok wcześniej.

"Zgodnie z oczekiwaniami, w tym roku notujemy wyraźny wzrost wyników finansowych w porównaniu z 2015 r., co wynika głównie z większej liczby i powierzchni mieszkań przekazywanych klientom, jak i nieco wyższej średniej ceny przekazywanych lokali. Na wyniki za 9 miesięcy 2016 r. pracowały głównie nasze dwie warszawskie inwestycje ukończone w II kwartale, czyli bardzo rentowny projekt Moko, gdzie w I etapie do końca września przekazaliśmy klientom łącznie 147 lokali oraz Espresso, gdzie w ramach II etapu wydaliśmy klientom klucze do 138 lokali. W III kwartale ponadto ukończyliśmy i rozpoczęliśmy przekazywanie mieszkań w II etapie osiedla Panoramika w Szczecinie (67 przekazanych lokali) oraz w I etapie projektu Kamienica Jeżyce w Poznaniu (8 lokali)" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie.

Marża brutto za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku wyniosła 20,3% wobec 14,8% w analogicznym okresie zakończonym dnia 30 września 2015 roku. Wzrost marży brutto był związany z szybszym tempem przyrostu przychodów ze sprzedaży niż kosztów, wyjaśniono.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym dnia 30 września 2016 roku grupa sprzedała 546 lokale o łącznej wartości 236,5 mln złotych w porównaniu do 658 lokali o łącznej wartości 246,6 mln złotych sprzedanych w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym dnia 30 września 2015 roku.

Na dzień 30 września 2016 roku, grupa posiadała 1 256 lokali na sprzedaż w piętnastu lokalizacjach, z czego 1 110 lokali dotyczy projektów będących w trakcie budowy na dzień 30 września 2016 roku, a pozostałe 146 lokali oferowanych jest w ramach projektów już ukończonych. Dziesięć projektów będących w trakcie budowy obejmuje łącznie 1 856 lokali o łącznej powierzchni 104 600 m2. Zakończenie budowy 473 lokali o łącznej powierzchni 28 400 m2 przewidziane jest na pozostałą część 2016 roku natomiast zakończenie budowy 1 383 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 76 200 m2 przewidziane jest na lata 2017 i 2018.

Ponadto Grupa jest w trakcie przygotowywania kolejnych 16 projektów o różnym stopniu zaawansowania, obejmujących około 4 495 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni około 302 500 m2 w następujących miastach: Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Szczecin, podano również.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)