MF: Polska wpłaci ok. 18 mld zł składki do UE w 2017, otrzyma ponad 50 mld zł

ISBNews
17.11.2016 14:06
A A A


Warszawa, 17.11.2016 (ISBnews) - Polska składka do budżetu Unii Europejskiej (UE) w 2017 r. wyniesie ok. 18 mld zł, przy wyższych transferach z budżetu UE do Polski, wynoszących według wstępnego szacunku ponad 50 mld zł, skoncentrowanych w obszarach związanych z polityką spójności i Wspólną Polityką Rolną, poinformowało Ministerstwo Finansów.

Podczas negocjacji w Brukseli pomiędzy Radą UE a PE w sprawie budżetu UE na rok 2017 r, zakończonych dzisiaj, uzgodniono, że zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą ponad 157,9 mld euro przy płatnościach na poziomie 134,5 mld euro. Zaplanowana wysokość płatności zapewni finansowanie m.in. polityki spójności (37,2 mld euro) oraz Wspólnej Polityki Rolnej (54,9 mld euro), działów budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski, w sposób umożliwiający ich efektywną realizację, podano w komunikacie.

Resort podkreślił, że Polska negocjowała o niezmniejszenia płatności w Funduszu Spójności, pomimo wyjściowych propozycji części uczestników negocjacji, by w tym obszarze szukać oszczędności.

"Budżet ten będzie także wspierać ochronę granic zewnętrznych i bezpieczeństwa w UE. Jednocześnie wzmocni działania realizowane przez UE poza jej granicami w celu eliminowania przyczyn migracji w krajach pochodzenia i tranzytu przy jednoczesnym silniejszym wsparciu działań wobec państw Partnerstwa Wschodniego. Gwarantuje zachowanie właściwej równowagi pomiędzy realizacją bieżących programów, a zapewnieniem środków na nowe wyzwania, wykorzystując do tego m.in. dostępne instrumenty elastyczności" - czytamy w komunikacie.

(ISBNews)