Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
18.11.2016 19:13
A A A


Asseco Poland odnotowało 81,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 102,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 7 504 mln zł, podała spółka w raporcie.

 Archicom odnotował 8,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Industrial Milk Company (IMC) odnotował 17,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,13 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Murapol Projekt - spółka zależna Murapolu - zawarła umowę nabycia nieruchomości w Krakowie przy ul. Agatowej i Mariana Domagały o powierzchni 4,2 ha, za 26,07 mln zł netto, podał Murapol. Na działce zrealizuje projekt na łącznie 823 lokale.

Industrial Milk Company (IMC) odnotował 17,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,13 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Murapol Projekt - spółka zależna Murapolu - zawarła umowę nabycia nieruchomości w Krakowie przy ul. Agatowej i Mariana Domagały o powierzchni 4,2 ha, za 26,07 mln zł netto, podał Murapol. Na działce zrealizuje projekt na łącznie 823 lokale.

Pełnomocnik zarządu Hawe w restrukturyzacji złożył w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o odwołanie dotychczasowego zarządcy emitenta - Wojciecha Makucia - i powołanie w jego miejsce do pełnienia funkcji spółki pod firmą PMR Restrukturyzacje, podała spółka.

Andrzej Olszewski, wzywający na akcje Farmacolu, podjął decyzję o nabyciu przez podmioty nabywające (Nasza Apteka oraz Farmacol) wszystkich akcji spółki będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie, podał Farmacol.

Zarząd Miraculum podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł każda, podała spółka. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii B.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Raiffeisen Leasing Polska przez PKO Leasing, podał UOKiK. Według Urzędu, transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może w 2017 r. podjąć decyzję w sprawie ewentualnej inwestycji w złoże Soumar w Iranie, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) skupia się na zapewnieniu sobie wiarygodnych i przewidywalnych źródeł gazu, poinformował prezes Piotr Woźniak. Spółka liczy na źródła norweskie i chce wykorzystać technikę szczelinowania do pozyskiwania metanu z węgla.

Elektrotim chce w większym stopniu postawić na sprzedaż poza granicami Polski, koncentrując się na krajach Europy Zachodniej oraz Półwyspu Arabskiego, poinformował prezes Andrzej Diakun.

Elektrotim chce w większym stopniu postawić na sprzedaż poza granicami Polski, koncentrując się na krajach Europy Zachodniej oraz Półwyspu Arabskiego, poinformował prezes Andrzej Diakun.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus oczekuje dobrych wyników finansowych w IV kw., co powinno spowodować, że zysk netto za 2016 rok będzie wyższy od ubiegłorocznego. Ambicją zarządu jest poprawa wyników w skali roku również w 2017 roku. Spółka chce wypłacić wyższą niż rok wcześniej dywidendę z zysku za 2016 roku, poinformował prezes Jan Kuchno. 

Giełda Praw Majątkowych Vindexus podejmie do końca br. decyzję w sprawie wejścia na zagraniczny rynek. Spółka rozważa kraje bałkańskie - głównie Chorwację i Serbię, a także rynki wschodnie. W jednym z tych krajów utworzy spółkę zależną we współpracy z lokalnym partnerem, poinformował prezes Jan Kuchno. 

Pekaes złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka.

Ciech Soda Romania (CSR) - spółka zależna Ciechu - zawarła z CET Govora w upadłości układowej umowę dostaw pary technologicznej w latach 2016-2026. Wartość umowy do końca 2018 r. to szacunkowo ok. 310 mln RON, czyli ok. 305,35 mln zł, podała spółka.

Asseco Poland dokłada wszelkich starań, by zrealizować oczekiwanie głównego akcjonariusza, czyli zaproponować dywidendę za 2016 rok na poziomie z poprzedniego roku, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

Oferta konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Famur Pemug, warta 227,87 mln zł netto (z czego na spółkę Kopeksu przypada 172,87 mln zł) została uznana przez Tauron Wydobycie za najkorzystniejszą w przetargu na I etap budowy Szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową, podał Kopex.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Open Finance w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. 

Grupa Trans Polonia zrealizowała w październiku br. przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17,08 mln zł, co stanowi 263% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku (wyniosły 6,49 mln zł), podała spółka. 

Produkcja energii elektrycznej netto w PGE Polskiej Grupie Energetycznej w jednostkach wytwórczych wyniosła 43,7 TWh za okres styczeń-październik (wobec 46,4 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 30,4 TWh (32,8 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.), podała spółka.

Sfinks Polska zdecydował o odwołaniu jednostkowej ?Strategii Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020" wraz z prognozami finansowymi stanowiącymi jej element w związku z rosnącym wpływem zmian w otoczeniu prawno-gospodarczym na działalność spółki, podał Sfinks. W I kw. przyszłego roku zostanie opublikowana nowa strategia. 

Ghelamco Invest dokonało przydziału 350 000 obligacji serii PPL o wartości 35 mln zł, podała spółka.